Samarbeidspartnere for betalingsløsninger

Nødvendig datadeling

For å gjøre utbetalinger til din bankkonto (som f.eks. i FINN Fiks ferdig) har vi inngått en avtale med Adyen.

Adyen er underlagt "Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)", og må som følge av dette være 100% sikre på din identitet.

For å gjøre denne prosessen enklest mulig for deg, så gjør vi identitetskontrollen på FINN, gjennom at du bruker BankID-en din, og tillater oss å hente ut fødselsnummeret ditt.

Basert på fødselsnummeret og det bankkontonummeret du oppgir, vil vi først gjøre en kontroll av at det faktisk er ditt bankkontonummer. Dette gjør vi gjennom et oppslag i en selvstendig bankkontokontrolltjeneste levert av Danske Bank.

Etter at vi har bekreftet at du er eier av bankkontoen vil navnet ditt, fødselsdatoen din og bankkontonummeret ditt sendes til Adyen sammen med nødvendig informasjon om utbetalingen som skal skje. Som finansinstitusjon vil Adyen lagre opplysningene så lenge de er forpliktet til det etter norsk lov. Dette gjør Adyen som selvstendig behandlingsansvarlig.

 

Jeg er verifisert med BankID. Hvorfor må jeg bruke BankID på nytt?

Da du verifiserte kontoen din på FINN, så lagret FINN navnet ditt og fødselsdatoen. Vi trengte ikke fødselsnummeret ditt og innhentet derfor ikke dette.

For å motta penger gjennom FINNs løsninger stilles det økte krav. Da må vi ha fødselsnummeret ditt også. Vi bruker fødselsnummeret for å forsikre oss om at du er eier av bankkontonummeret du ønsker penger overført til, og vår betalingsleverandør Adyen trenger det som følge av lovpålagte krav.

Med andre ord er hensikten bak de to BankID-godkjenningene forskjellige.

Ytterligere identifisering

I enkelte tilfeller er det behov for en forsterket kontroll av din identitet før Adyen kan utbetale pengene til deg som selger. I et slikt tilfelle vil vi eller Adyen kunne be om ytterligere identitetsbekreftelse i form av passkopi e.l.

 

 


Var denne artikkelen nyttig?
1369 av 1861 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.