Spesifikke regler for Smidig handel

1. Innledning

Disse spesifikke reglene gjelder ved bruk av Smidig Handel (heretter Tjenesten), som sikrer trygg handel av kjøretøy gjennom markedsplassen Motor på FINN.no (heretter FINN). Tjenesten leveres av FINN, i samarbeid med flere samarbeidspartnere blant annet BankID BankAxept AS (“BankID”), Statens Vegvesen og Vipps AS (“Vipps”). 

Disse spesifikke reglene suppleres av FINNs brukervilkår og annonseregler


2. Beskrivelse av Smidig Handel

Smidig Handel er en tjeneste for kjøp og salg av kjøretøy mellom privatpersoner på FINNs markedsplass motor. Med Smidig handel veileder FINN begge parter gjennom handelen. Via Smidig Handel vil partene kunne opprette en kjøpekontrakt med BankID signering, betale med Vipps, og på en trygg og enkel måte få registrert eierskifte. 

Tjenesten kan benyttes både av de som selger et kjøretøy (heretter Selger), og de som skal kjøpe et kjøretøy (heretter Kjøper). For å bruke Smidig Handel må Selger og Kjøper ha en Schibsted-konto. En Schibsted-konto er en felles påloggings- og betalingsløsning for Schibsted-selskaper, der man bruker samme brukernavn (e-post) og passord til å logge inn på en rekke tjenester, som FINN.no, Aftenposten og VG.

Avtaler om kjøp og salg av kjøretøy inngås mellom Kjøper og Selger. Verken FINN, BankID, Statens Vegvesen eller Vipps er part i dette kontraktsforholdet eller påtar seg noe ansvar for å sørge for kontraktsmessig oppfyllelse. 

Ved å aktivere og bruke Tjenesten har selger akseptert vilkårene for bruk av denne, og med dette forpliktet seg til å betale salgsavgift til FINN ved salg av kjøretøyet. Salgsavgiften vil være synlig for Selger ved aktivering av tjenesten og i salgsprosessen. 


3. Aktivering av Smidig Handel og opprettelse av kjøpekontrakt

For å benytte Smidig Handel må Selger aktivere Tjenesten etter å ha lagt ut en annonse på FINN. Deretter må Selger verifisere seg med bankID, slik at FINN kan bekrefte at Selger er juridisk eier av kjøretøyet og opprette en digital kjøpekontrakt. Selger inviterer deretter kjøper, og fyller inn detaljene i kontrakten som partene blir enige om. Til slutt bekrefter og signerer begge parter kontrakten med BankID og personlig BankID passord. Frem til kjøpekontrakten er signert kan partene bli enige om at Selger endrer detaljer i kontrakten, herunder prisen for kjøretøyet.

Kjøpekontrakten er i signert form en juridisk bindende avtale om salg/kjøp mellom Selger og Kjøper. Informasjonen i finn-annonsen vil bli knyttet til kontrakten som dokumentasjon.

 

4. Betaling og Eierskifte

Statens vegvesen stiller krav om en signert salgsmelding for å gjennomføre eierskifte slik at kjøretøyet skifter eier. Selger starter prosessen med å signere salgsmeldingen med BankID og personlig passord i Tjenesten. Når selger har signert salgsmeldingen sender FINN en betalingsforespørsel til Kjøper gjennom Vipps, forespørselen er gyldig i 15 minutter. Når kjøper har akseptert betalingsforespørselen overføres pengene umiddelbart fra Kjøper til Selger via Vipps. Kjøper må deretter signere salgsmeldingen med BankID og personlig passord og Selger må betale salgsavgift for Tjenesten til FINN. Når dette er utført vil FINN sende inn signert salgsmelding til Statens Vegvesen og kjøretøyet vil skifte eier.   

 

Dersom partene er enige om å betale på en annen måte enn gjennom Vipps-løsningen som er integrert i Tjenesten er partene selv ansvarlig for dette og FINN kan ikke holdes ansvarlig dersom noe går galt med betalingen. 

 

5. Bindende avtale ved signering av kjøpekontrakt

En avtale om handel ved bruk av Tjenesten regnes som bindende når kjøpekontrakten er signert av begge parter. 

Kontrakten er tilgjengelig i kjøpsprosessen og blir sendt per e-post til begge parter. FINN lagrer kontrakten og annonseinformasjon vedrørende salget i 2 år fra kontrakten er signert av begge parter. 

6. Nærmere om angrerett

Smidig Handel brukes når to privatpersoner inngår avtale om kjøp og salg av et kjøretøy. Husk at forbrukerkjøpsloven ikke gjelder ved kjøp og salg mellom privatpersoner. Du har heller ingen angrerett, bytterett eller noe form for åpent kjøp..

Tjenesten “Smidig Handel”leveres av FINN når du kjøper tjenester fra et selskap via Internett, har du vanligvis 14 dagers angrerett. For å kunne bruke Smidig Handel frafaller du som Selger din angrerett overfor FINN for denne tjenesten.


Var denne artikkelen nyttig?
479 av 574 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.