Hvordan løse en uenighet etter at kjøpet av motorvogn er gjennomført?

Hvilke lover gjelder?


Et bruktbilkjøp reguleres enten av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Dersom bilen kjøpes av en annen privatperson, vil kjøpet reguleres av kjøpsloven. Dersom bilselgeren er en forhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Hovedforskjellen mellom lovene er at de er utformet med sikte på at det er ulike styrkeforhold mellom partene i kjøpsavtalen.

Dersom bilen kjøpes av en annen privatperson skal det mer til for at det foreligger en mangel som selgeren er ansvarlig for.

Alle bildeler har en levetid, og ved kjøp av bruktbil er det ikke automatikk i at selger er ansvarlig for alle feil som måtte oppstå. Ved vurderingen av om feilen utgjør en mangel må man vurdere blant annet:

  • Opplysningene gitt ved salg
  • Bilens kilometerstand
  • Bilens alder
  • Type feil
  • Utbedringskostnad

Det må gjøres en helt konkret og skjønnsmessig vurdering av om feilen ved bilen utgjør en mangel. Det er derfor ofte risiko forbundet med å få saken prøvd i rettssystemet, fordi utfallet kan være vanskelig å forutse.

 

Hvor kan man henvende seg hvis man trenger hjelp til å løse saken?


For saker som gjelder bil og motorvogn, er det et stort behov for enkle og raske måter å få avklart saken på. Forbrukertilsynet har i dag en saksbehandlingstid på 2 år, mens forliksrådet kun avsier dom eller bidrar til forlik i et fåtall av sakene. Finn.no har derfor inngått et samarbeid med MEKLE. Behandling hos MEKLE erstatter både nemds- og forliksrådsbehandling.

 

Hva koster mekling hos MEKLE?


Mekling i bilsaker er kostnadsfritt i nær alle bilforsikringer. I lovpålagt bilforsikring ligger det innbakt en
rettshjelpsdekning. Mekling er en type rettshjelp som forsikringen dekker.


Klikk her og fyll ut kontaktinformasjon så hjelper MEKLE deg å avklare forsikringsdekning. En mekling hos MEKLE inkluderer dokumentgjennomgang, forberedelser, juridisk veiledning, meklingsmøte og
avtaleskriving.


Var denne artikkelen nyttig?
6 av 9 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.