Hjerterom - Hjelp til flyktninger

Skjermbilde_2022-03-21_kl._15.12.42.png

Hva er hjerterom - bolig til leie?

Hjerterom - bolig til leie, er en tjeneste der vi har gjort det enklere for utleiere, kommuner og flyktninger å finne hverandre. Bakgrunnen for dette er at mange kommuner i Norge kommer til å skulle bosette ekstra mange flyktninger i tiden fremover.  Flere kommuner oppgir at mangel på egnede boliger er det største hinderet for bosetting. Økt bruk av det private utleiemarkedet er derfor avgjørende for å forhindre at flyktninger får satt livet sitt på vent unødvendig lenge. 

FINN hjerterom ble laget i samarbeid med Røde Kors i forbindelse med flyktningkrisen i 2015/2016 og er et godt hjelpemiddel for kommuner, og flyktninger som selv finner fram til en egnet bolig. Flyktninger som har fått vedtak om oppholdstillatelse kan få tilbud om bosetting i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

FINN setter av et beløp tilsvarende inntekten fra disse annonsene i hele april og mai 2022 til FINNs Hjerteromfond. Pengene blir donert til Røde Kors sitt arbeid med å hjelpe og integrere flyktninger som har ankommet Norge.

 

Nyttig å vite for deg som skal leie ut bolig

 

Er det noen spesielle krav som stilles til boligen ved utleie til flyktninger?

Her gjelder de samme reglene som for andre leieforhold. Boenheten må inneholde alle hovedfunksjoner, det vil si soveplass, stue, bad, kjøkken. Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om din bolig er aktuell for utleie.

Hvor vil annonsen for min utleiebolig vises?

Annonsen vil vises under bolig til leie på FINN.no. Hvis du krysser av for at du er interessert i å leie ut til flyktninger, vil annonsen vises som alle andre annonser i resultatlisten til bolig til leie. Det vil også være mulig for boligsøkere å filtrere på Hjerterom - bolig til leie for enkelt å finne boligene som er merket med Hjerterom.

Vil jeg bli kontaktet av kommunen eller flyktningene?

Dette er ulikt fra kommune til kommune. De fleste kommunene finner boliger på vegne av flyktningene de skal bosette, men stadig flere åpner for at flyktningene selv kan finne en bolig. Kommunen må godkjenne boligen, og flyktningen bør ikke signere kontrakt før kommunen har godkjent.

Hvem skriver under på leiekontrakten?

Det varierer fra kommune til kommune, noen ganger kommunen andre ganger flyktningen selv. Husleieloven gjelder for alle leieforhold.

Vi kan hjelpe deg med leiekontrakten, ta en titt her: Digital leiekontrakt

Hvor lenge er det ønskelig at jeg leier ut?

Langsiktig leieforhold er ønskelig.

Hvem betaler husleien?

Gjennom Introduksjonsprogrammet mottar flyktninger månedlig stønad som skal dekke bo- og levekostnader. De betaler dermed husleien selv.

Hvem betaler depositum?

Kommunen vil i de fleste tilfeller hjelpe til med betaling av depositum, eller annen sikkerhet som for eksempel kommunal garanti.

Får jeg møte potensielle leietakere?

Så langt det lar seg gjøre legger kommunen til rette for at utleier får møte potensielle leietakere. I likhet med andre leieforhold vil du som utleier bestemme selv hvem du vil leie ut til.

Hva om jeg ikke kan kommunisere med leietaker på grunn av språkbarrierer?

Hvis språk er en utfordring, vil kommunen benytte seg av tolk. Flyktninger som bosettes i en kommune vil også starte på norskopplæring for å lære seg norsk.

Hva slags prisnivå er kommunene ute etter?

Kommunen ser etter alle typer boliger. Utleieprisen må være i samsvar med markedspris, standard og størrelse.

Blir jeg ansvarlig for å følge opp de som skal leie av meg?

Kommunen følger opp leietakerne både før og underveis, og gir informasjon om hva det innebærer å leie bolig i Norge. Dette kan være bruk av brannvarsler, vaskemaskin, stoppekran, håndtering av søppel og husholdningsregler etc.

Gjennom det obligatoriske introduksjonsprogrammet lærer flyktningene seg norsk og tilegner seg nødvendige kvalifikasjoner for å bo og arbeide i Norge.

 Her kan du lese mer om introduksjonsprogrammet. 

Vil jeg være forpliktet til å leie ut til flyktninger?

Gjennom å merke annonsen din med FINN hjerterom viser du at du er åpen for å leie ut til mennesker som har fått oppholdstillatelse i Norge og trenger vår beskyttelse. Du avgjør likevel selv hvem du vil leie ut til.

 

Hjelp for deg som ser etter bolig

Hjerterom - bolig til leie er en tjeneste hvor utleier av bolig er positiv til å leie ut til flyktninger. Dersom du er flyktning og finner en passende bolig bør du ta kontakt med kommunen hvor boligen ligger før du signerer en husleiekontrakt. Kommunen må godkjenne boligen og husleiekontrakten.

 

Se alle Hjerterom-annonser her 

 

Finn ditt hjem

Når du får opphold i Norge blir du vanligvis tildelt en kommune. Hvis du finner en bolig på egenhånd før du har fått tildelt en kommune, er det viktig at du tar kontakt med kommunen hvor boligen ligger før du signerer en husleiekontrakt. Kommunen må godkjenne boligen og husleiekontrakten.

Kan jeg selv velge hvilken kommune jeg kan bosette meg i?

Ja, det kan du. Vær oppmerksom på at du kan miste retten til introduksjonsprogrammet og stønaden hvis du bosetter deg selv uten å være i dialog med kommunen og IMDi. Men du vil fortsatt ha rettigheter til å lære norsk og samfunnskunnskap.

Hvordan tar jeg kontakt med utleier?

Under Bolig til leie på FINN vil du finne en oversikt over ledige boliger ved å velge Hjerterom som filter. Du kan ta kontakt med utleier på telefon eller epost. Fortell gjerne om deg selv og hvorfor du leter etter en bolig i kommunen.

Utleier spør etter referanse, men jeg har ingen referanse fra tidligere leieforhold.

Hvis du er ny i Norge er det naturlig at du ikke har en referanse fra tidligere leieforhold. I Norge er det vanlig at utleiere spør etter referanser. Dette er en trygghet for utleiere som viser at du som leietaker betaler husleien og behandler boligen fint. Kjenner du noen som kan være referanse for deg, så hør med dem om du kan oppgi deres kontaktinformasjon til utleier. Husk også på at kommunen skal godkjenne kontrakten før dere signerer, dette gir også en ekstra sikkerhet for at utleier får husleien.

Jeg har funnet en bolig, hva gjør jeg nå?

Spør utleier om en husleiekontrakt som du kan vise din kontaktperson i kommunen. Ikke signer kontrakten før kommunen har godkjent den.

 

 


Var denne artikkelen nyttig?
147 av 174 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.