Nyttig info om garanti til deg som skal handle bil på FINN

Det er fort gjort å bli forvirret over alle de forskjellige garantiene som finnes når man skal kjøpe bil i Norge. Her er finner du en oversikt over noen av de forskjellige garantiene og begrepene som finnes i markedet.

I Norge har vi i hovedsak to typer garantier på biler: nybilgaranti og bruktbilgaranti. En nybilgaranti gjelder fra bilen registreres første gang og er i de aller fleste tilfeller delt mellom fabrikk og forhandler. Fabrikken garanterer ofte for de første 3 årene, mens forhandleren garanterer for den resterende tiden. En bruktbilgaranti er det forhandleren som står for og denne gjelder fra dagen du kjøper bilen.

Husk at garantien kan bortfalle dersom bilens vedlikeholdsprogram ikke blir fulgt.

Under følger litt mer detaljert info om noen av de forskjellige typene garanti som finnes i markedet.

 

1. Fabrikkgaranti (Nybilgaranti) - gjelder fra dagen bilen ble registrert første gang

Ordet fabrikkgaranti sier langt på vei seg selv: her er det fabrikanten som garanterer for varen du kjøper, inntil en viss alder og kjørelengde. Det som er verdt å vite er at i de fleste tilfeller garanterer fabrikken kun for tre år, selv om bilen selges med "5 års nybilgaranti". I disse tilfellene er det importøren av merket, for eksempel Harald A. Møller hvis det er en Volkswagen, eller Bertel O. Steen hvis det er en Peugeot, som garanterer for de siste to årene.

I de fleste tilfeller betyr det altså at du får en 3+2 års garanti med en begrensning på antall kjørte kilometer - for eksempel max 100.000 kilometer. Her står altså fabrikken for de første 3 årene, mens importøren står for de siste 2 årene.

Bilmerket Kia er et unntak: her garanterer fabrikken selv for hele perioden på 7 år.

Er du innenfor tiden hvor fabrikken dekker garantien vil du kunne henvende deg til et hvilket som helst merkeverksted for det merket du har kjøpt. Er du innenfor tiden hvor importøren dekker garantien må du oppsøke et verksted som er godkjent av importøren.

Her er det viktig å skille mellom tre aktører: Fabrikken (produsent av bilen), importøren i Norge og forhandleren (den butikken du kjøper bilen av). Spør forhandleren om hvem som garanterer for hva når du kjøper bil.

Denne typen garanti følger bilen og ikke eieren. Du kan altså selge bilen din videre med "resterende nybilgaranti" hvis det er noe igjen av garantitiden når du skal selge.

 

2. Bruktbilgaranti - gjelder fra dagen du kjøper bilen

En bruktbilgaranti er en garanti hvor forhandleren du handler av er den som garanterer for bilen. I noen tilfeller kan det være et forsikringsselskap som leverer dette på vegne av forhandleren. I motsetning til fabrikkgaranti og nybilgaranti begynner denne garantien å løpe fra datoen du får bilen utlevert. Slike garantier er ofte en del kortere enn nybilgarantiene, f.eks: 12 måneder eller 12.000 kilometer.

Merk at dersom feilen det er snakk om også er å regne som en mangel i lovens forstand, vil loven supplere garantien. Garantibestemmelser skal gi forbrukerkunder rettigheter utover det lovens reklamasjonsregler gir. Det er kun da det etter lovens bokstav er snakk om en garanti  

 

3. 50-50 garanti - gjelder fra dagen bilen blir overlevert

En 50-50-garanti er en garanti der kunden er ment å dekke halvparten. Det er vanligvis snakk om halvparten av utbedringskostnadene, men dette skal i utgangspunktet fremgå av garantiteksten. Merk at denne garantien ikke gir forhandleren rett til å kreve halvparten av utbedringskostnadene dersom feilen det er snakk om også er å regne som en mangel i lovens forstand. Da har kunden krav på kostnadsfri utbedring. Garantibestemmelsen gjelder altså kun der kunden etter loven ikke kunne krevet feilen dekket. Det er kun da det etter lovens bokstav er snakk om en garanti.

 

4. Bruktimporterte biler

Dersom en bil er bruktimportert, altså at den tidligere har vært registrert og kjørt i et annet land før den kom til Norge, er det egne retningslinjer. I dette tilfellet vil garantien fra fabrikken gjelde (ofte 3 år fra bilen var ny), men de ytterligere 2 årene (ref punkt 1) som importøren dekker vil bortfalle. Her er det i såfall forhandleren du kjøper av som garanterer for de resterende årene ut over fabrikkgarantien. 

 

Husk at: I Norge har du, som privatperson, alltid fem års reklamsjonsrett på skjulte feil og mangler hvis du kjøper bil av en bilforhandler. Dette gjelder fra dagen du kjøper bilen

 

Lykke til med bilkjøpet! Tut og kjør!

Hilsen FINN motor


Var denne artikkelen nyttig?
382 av 482 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.