I slutten av april lanserer FINN en utvidet og forbedret versjon av utleietjenesten vår for feriehjem og hytter.
Du kan lese mer om den nye tjenesten her.

Skatteregler ved utleie av feriehjem eller hytte

Utleie av feriehus eller hytte er i mange tilfeller skattepliktig, også når utleieobjektet ligger i utlandet. For utleie av ferihjem og hytter i Norge, vil FINN rapportere inn disse inntektene til skattetaten automatisk gjennom tjenesten. Du er selv ansvarlig for å rapportere utleieinntektene i skattemeldingen fra all utleie i utlandet. Disse kan FINN ikke innrapportere for deg. 

Hvordan er skattereglene for utleie av feriehus og hytter?

Det er tre nivåer for skattlegging ved slik utleie.

  1. Utleie når du selv bruker feriehuset eller hytta

De gunstigste skattereglene gjelder når du selv bruker feriehuset eller hytta i tillegg til å leie ut. Da skal 85 prosent av leieinntekter utover 10 000 kroner skattes av. For mer informasjon om skatteprosent, se Skattetatens egne nettsider.

 

  1. Utleie når feriehuset eller hytta er definert som en utleiehytte

Hvis du ikke bruker eiendommen “i rimelig omfang over tid” vil den bli regnet som utleiehytte. Du kan altså leie ut feriehuset eller hytta i ganske stor grad før den blir definert som dette, men hvis feriehuset eller hytta er definert som en utleiehytte, betaler du skatt av leieinntekter fra første krone. Til gjengjeld kan du få fradrag for en del utgifter.

 

  1. Utleie av feriehus eller hytte som næring

Hvis utleieforholdet blir regnet som virksomhet, blir overskuddet betraktet som næringsinntekt. Da blir det i tillegg beregnet bruttoskatter (trinnskatt og trygdeavgift) på overskuddet.

 

Skattereglene for utleie av feriehus og hytter finner du her skatteetaten.no.


Var denne artikkelen nyttig?
3 av 5 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.