Hvilke årsaker kvalifiserer til rapportering av en annonse?