Kunst på FINN torget

Hva er kunst?

Kort fortalt mener vi med kunst; verk som enten er unike (det finnes bare ett av det) eller som er signert og nummerert i et begrenset antall. Det vil si at bilder kjøpt i interiørbutikker som er trykket opp i ubegrenset antall ikke er kunst og derfor hører hjemme under Dekorasjon i Møbler-og-interiør-kategorien på FINN torget.

Mer spesifikt så definerer norsk lov gjennom Merverdiavgiftsforskriften §1-3-2 kunst på denne måten:

Med kunstverk menes originale

  1. malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
  2. grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
  3. skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale
  4. billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
  5. kunstneriske fotografier.

Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

 

Kunstkategoriene på FINN torget

Vi kategoriserer kunst i disse underkategoriene på torget:

Oljemalerier: En av de klassiske maleteknikkene. Oljemaling er ikke transparent, det gulner gjerne over tid og legges sjelden/aldri på i tykke strøk.

standard_Adolph_Tidemand___Hans_Fredrik_Gude_-_Brudeferd_i_Hardanger.jpg

 

Akrylmalerier: Akrylmaling likner litt på oljemaling ved at den heller ikke er transparent, men i motsetning til oljemaling kan den legges på i tykke strøk/klatter og den gulner ikke.

akryl_milen_tod.jpg 

     

Akvarellmalerier: Vannmalingsteknikk, som er transparent slik at man ser papiret i gjennom malingen. Kan kombineres med tegning med blyant eller penn.

akvarell2.jpg 

  

Tegninger: Her mener vi alle typer tegneteknikker, f.eks. blyant, kullstift, pastellkritt etc. Tegninger skiller seg fra malerier ved at fargene som brukes er tørre, mens maling er vått.

tegning4.JPG

 

Fotografier: Alle typer fotografier, men de må fortsatt gå under definisjonen for kunst (se første avsnitt i artikkelen).

kunstfoto.jpg 

      

Trykk: Eller kunstgrafikk er et verk som er fremstilt ved hjelp av et trykk på ulike materialer i en kunstnerisk hensikt. Kunstgrafikk kan også omfatte verk som er fremstilt digitalt. For at det skal regnes som kunst må det være trykket i et begrenset opplag og nummerert.

trykk1.jpg 

 

Litografi: Er en trykkteknikk som kjennetegnes ved at trykket har en myk, litt ullen karakter og egner seg både for detaljer, fine overganger og jevne flater, presise linjer og sprø blyantstreker. Det finnes både farge- og svart/hvitt-litografier.

litografi1.jpg   litografi2.jpg 

    

Tresnitt: er en av de eldste grafiske trykkteknikkene for bilder. Avtrykket oppstår etter trykking fra en utskåret plate av tre. Tresnitt kan også være veldig detaljerte

tresnitt1.jpg 

    

Blandingsteknikker: Billedkunst som kombinerer flere teknikker.

 

Skulpturer: Med skulpturer mener vi tredimensjonale kunstverk av alle typer og størrelser. Alt fra klassiske statuer til moderne installasjoner.

skulptur1.jpg 

 

Annen kunst: Hvis kunstverket du skal selge ikke passer i noen av de andre kategoriene så legger du det under annen kunst. Vi gjennomgår jevnlig annet-kategorien for å se om vi må legge til flere kategorier.


Var denne artikkelen nyttig?
10 av 14 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.