Behandling av personopplysninger ved søk på stilling gjennom FINN

Når du sender din jobbsøknad gjennom en stillingsannonse på FINN, ber vi deg oppgi enkelte personopplysninger i tillegg til søknad, CV og annen informasjon tilknyttet din utdanning og arbeidserfaring.

Disse opplysningen vil benyttes av arbeidsgiveren som utlyser stillingen for å kunne behandle din søknad i rekrutteringsprosessen. Dette er for å vurdere om du er egnet til en stilling eller oppgave, etablere ansettelsesforhold, oppfylle lovpålagte krav og for å kommunisere med deg i løpet av rekrutteringsprosessen. Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene, og vil deretter slettes med mindre det foreligger lovbestemt oppbevaringsplikt for opplysningene.

Du kan på forespørsel til arbeidsgiveren som utlyser stillingen du har søkt på be om innsyn i de personopplysningene som oppbevares om deg, og få informasjon om hvordan de behandler dataene dine. Dersom registrerte opplysninger om deg er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Arbeidsgiver som har utlyst stillingen du har søkt på er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Kontaktinformasjon til arbeidsgiveren finner du i annonsen.


Var denne artikkelen nyttig?
658 av 830 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.