Hvorfor skal jeg bruke meldingsfunksjonen fremfor vanlig e-post?