Spesifikke regler for FINN torget - gammel versjon (endret 27.06.23)