Oversiktsbildet

I oversiktsbildet ser du til enhver tid alle kandidater som har søkt på den aktuelle stillingsannonsen, og hvor i prosessen de er basert på hvor i de ulike statuskolonnene de er flyttet til. Merk at om du sitter på en liten skjerm, må du kanskje scrolle sidelengs for å se alle statuser.

Du kan lese mer om statuskolonnene under. 

CleanShot 2023-07-25 at 12.25.52.png

Kandidatkortene

Hver kandidat presenteres i et “kort” hvor man ser navn, nåværende stilling og når søknaden ble mottatt eller hvem som har endret status. Du ser i tillegg ikoner som indikerer hvor mange vedlegg kandidaten har lastet opp, om det er lagt inn noen notater og hvor mange e-post som dere har sendt til kandidaten (dersom de er sendt fra Søkerhåndtering).  På kandidater det er enten gjort en evaluering av, eller er flyttet til enkelte statuser, vil det også vises tagger på kortet som hjelper deg med å holde oversikten på de ulike kandidatenes status i prosessen. 

For å se hele søknaden til kandidaten, klikker du på kortet, og et vindu åpner seg med all informasjon fra kandidaten.

 

Hvordan bruke statusene

Nye og åpnede søknader. I denne kolonnen ligger alle nye kandidater som ikke har blitt åpnet enda, i tillegg til de som er åpnede, men ikke endret status på. Åpnede/leste søknader legger seg under de som ikke enda er sett på, og disse har også en blå statusmarkering hvor det står «Ny søknad».

 

Mest aktuelle. I denne statuskolonnen legger du den eller de kandidatene dere ønsker å ta en ekstra kikk på, eller som helt sikkert er med videre i prosessen. På denne måten blir det enkelt å holde styr på hvem som er mest aktuelle for stillingen.

 

Inviterte og gjennomførte intervjuer. I denne kolonnen flytter du over alle som har kommet videre til intervjuer. Vi skiller ikke på type intervju, så her kan det være lurt å bruke notatfunksjonen inne på hver enkelt kandidat for å holde oversikten på hvilket intervju/ hvilken fase hver enkelt er i.

Sendte tilbud og signerte. I sluttfasen når dere har bestemt dere for hvem dere ønsker å gi jobbtilbud til, flytter du kandidatkortet over i denne statuskolonnen. Kortet blir automatisk oppdatert med grønn statusmarkering «tilbud». Når kandidaten har signert, kan denne enkelt endres inne på kandidaten under nedtrekksmenyen i toppen til «Ansatt». På den måten kan dere enkelt ha kontroll på prosessen i verktøyet, spesielt om dere ansetter flere til samme stilling.

Planlagte og sendte avslag. Helt til høyre finner dere siste statuskolonnen hvor du legger alle kandidatene som ikke kommer videre i rekrutteringsprosessen deres. Når et kandidatport flyttes over hit, får det automatisk en rød statusmarkering som sier «avslag», som betyr at de venter på avslag fra bedriften. Du kan enkelt sende avslagsmail til alle som ligger i kolonnen med avslagsmarkering ved å klikke på knappen i toppen av kolonnen. Alle e-postadresser følger med til e-postvinduet hvor du enkelt kan sende mail til de som ikke går videre. Når avslagsmail er sendt via denne funksjonen, oppdateres statusmarkering på de gjeldende kortene seg til «avslått».

 

Evalueringstagger
I tillegg til statuskolonnene, kan du også evaluere kandidatene på hvor aktuelle de er ved å bruke Ja, Nei, og Kanskje. Dette endrer du inne på kandidaten ved å klikke på knappene i toppen. Evalueringen blir synlig både på kortet i oversiktsbildet, inne på kandidaten og i aktivitetsloggen. Dette kan hjelpe dere med å rangere kandidatene mellom både de aktuelle og kvalifiserte søkerne, og de som ikke er det.

Vi anbefaler at du bruker statuskolonnene og evalueringstaggene aktivt, da det vil hjelpe deg å holde oversikt gjennom hele rekrutteringsprosessen.


Var denne artikkelen nyttig?
1 av 3 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.