Endre status på en kandidat

Hold oversikt gjennom hele rekrutteringsprosessen ved å sortere kandidatene i ulike grupper. Dette gjør du ved å ta tak i kortet og dra det over til en annen statuskolonne i oversiktsbildet, eller ved å klikke deg inn på kandidaten, og endre status via nedtrekksmenyen i toppen.

Systemet deler ikke statusen med kandidatene.

mceclip0.png

Hvordan bruke statusene?

  • Nye og åpnede søknader: I denne kolonnen ligger alle nye kandidater som ikke har blitt åpnet enda, i tillegg til de som er åpnede, men ikke endret status på. Åpnede/leste søknader legger seg under de som ikke enda er sett på, og disse har også en blå statusmarkering hvor det står «Ny søknad».
  • Mest aktuelle: I denne kolonnen legger du den eller de kandidatene dere ønsker å ta en ekstra kikk på, eller som helt sikkert er med videre i prosessen. På denne måten blir det enkelt å holde styr på hvem som er mest aktuelle for stillingen.
  • Inviterte og gjennomførte intervjuer: I denne kolonnen flytter du over alle som har kommet videre til intervjuer. Vi skiller ikke på type intervju, så her kan det være lurt å bruke notatfunksjonen inne på hver enkelt kandidat for å holde oversikten på hvilket intervju/ hvilken fase hver enkelt er i.
  • Sendte tilbud og signerte: I sluttfasen når dere har bestemt dere for hvem dere ønsker å gi jobbtilbud til, flytter du kandidatkortet over i denne statuskolonnen. Kortet blir automatisk oppdatert med grønn statusmarkering «tilbud». Når kandidaten har signert, kan denne enkelt endres inne på kandidaten under nedtrekksmenyen i toppen til «Ansatt». På den måten kan dere enkelt ha kontroll på prosessen i verktøyet, spesielt om dere ansetter flere til samme stilling.
  • Planlagte og sendte avslag: Helt til høyre finner dere siste statuskolonnen hvor du legger alle kandidatene som ikke kommer videre i rekrutteringsprosessen deres. Når et kandidatkort flyttes over hit, får det automatisk en rød statusmarkering som sier «avslag», som betyr at de venter på avslag fra bedriften. Du kan enkelt sende avslagsmail til alle som ligger i kolonnen med avslagsmarkering ved å klikke på knappen i toppen av kolonnen. Alle e-postadresser følger med til e-postvinduet hvor du enkelt kan sende mail til de som ikke går videre. Når avslagsmail er sendt via denne funksjonen, oppdateres statusmarkering på de gjeldende kortene seg til «avslått».

Det er ikke mulig å endre tittelen på kolonnen eller endre antall kolonner. Vi vet bedrifter som mottar mange søknader gjerne vil ha flere måter å skille på kandidater, og vi jobber derfor med å introdusere tagger/etiketter som kan brukes i kombinasjon med status kolonnene og evalueringstaggene. 


Var denne artikkelen nyttig?
2 av 4 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.