Gruppehandlinger (bulk-mode)

Å bruke gruppehandlinger i et søknadhåndteringssystem kan bidra til å strømlinjeforme rekrutteringsprosessen og spare tid for rekrutterere eller ansettelsesledere. Det kan også bidra til å sikre konsistens i håndteringen av kandidatdata og redusere risikoen for feil eller forglemmelser som kan oppstå ved håndtering av store datamengder manuelt.


Gruppehandlinger er nyttige for å utføre den samme handlingen på flere kandidater samtidig. I FINN Søkerhåndtering kan du gjøre flere ting i gruppe:

- Endre status: Du kan oppdatere statusen til flere kandidater, for eksempel å flytte dem fra «mest aktuelle» til «intervju», eller flytte alle kandidater dere har evaluert som "nei" over til status Avslag ved å velge alle de det gjelder. 

- Sende e-post: Du kan sende en e-post til flere kandidater samtidig, for eksempel å invitere dem til et gruppeintervju eller sende dem en oppdatering om søknadsstatus.

- Dele kandidater med en kollega for å få bistand i ansettelsesprosessen uten å dele hele kandidatmassen.


For å bruke gruppehandlinger i Søkerhåntering, klikker du først på Velg kandidater når du står i oversiktsbildet. Herfra kan du velge kandidater. Markerte kandidater får en blå hake oppe i høyre hjørne. Du kan velge enkeltkandidater eller en hel kolonne ved å klikke på checkboksen øverst i kolonnen. 


Når du har valgt de du ønsker å utføre en gruppehandling for, velger du handlingen i verktøyslingen som ligger over kolonnene. I eksemplet under har vi kikket på flytt kandidater, og da endrer vi statusen på dem til "avslag", og når vi klikker lagre, er begge flyttet over til kolonnen for planlagte og sendte avslag.


Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.