Tips til effektiv screeningprosess

Etter at annonsen er publisert venter den mest krevende delen av rekrutteringsprosessen. Å gå gjennom alle søknadene, og finne de som er mest relevante for stillingen kan gjøres effektivt i Søkerhåndtering. 

Når du har mange kvalifiserte søkere som fyller må-kravene, kan du ikke invitere alle videre i prosessen. Prioriter kandidatene basert på hvor godt de oppfyller kvalifikasjonskravene. 

  • Du må vurdere hvilken av de kvalifiserte søkerne som best oppfyller kravene du har satt i stillingsannonsen, og ta disse med videre i prosessen.
  • Du kan prioritere de kvalifiserte kandidatene på flere måter. Å bruke screeningsspørsmål eller å gjennomgå CV er vanlige metoder. Les under hvordan du kan prioritere inne i Søkerhåndtering.
  • Har du fått kvalifiserte søkere som har krysset av og oppgir å ha innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne? Det er et krav i staten at minst en fra hver gruppe skal innkalles til intervju. Dette kalles positiv særbehandling.  

 

1. Gjør en grovsortering med bruk av evalueringstaggene

Når du leser gjennom nye kandidater, kan det være lurt å gjøre en grovsortering med det samme så du ikke glemmer det. Da er evalueringstaggene gode å ha. Når du bruker evalueringstaggene, vil det vises både i aktivitetsloggen hva du har evaluert kandidaten til, og det vises også på kortet i oversikten. 
Du kan sortere listen i oversikten basert på evaluering, hvor alle som er sortert på ja ligger på topp i listen, så kommer kandidatene som er evaluert til kanskje, og sist ligger de med nei eller ingen evaluering. 

2. Minimer bunken ved å bruke statusene

Statusene hjelper deg med å holde oversikt over hvilke kandidater som blir med videre, og hvilke som ikke er relevante for stillingen. Når en kandidat er screenet, ligger den fortsatt i den første statuskolonnen (Nye og åpnede søknader). Her kan det fort bli mange søknader om man ikke bruker statusene aktivt. Alle kandidater du har evaluert til ja og kanskje, eller de du anser som interessante og som skal leses gjennom nøye, kan enkelt flyttes over til neste statuskolonne Mest aktuelle. Det gjør du enten ved å dra kortet over, endre status via nedtrekksmenyen inne på kandidaten, eller om det er mange du ønsker å flytte samtidig kan du klikke på Marker kandidater i oversikten, velge alle kandidatkortene du ønsker å flytte til samme status, og så velge endre status i verktøylinjen under Marker kandidater. 
Å flytte kandidater som ikke er relevante er vel så viktig for å opprettholde en ryddig prosess. Du bruker de samme stegene som nevnt ovenfor, men flytter da kandidatene til status Avslag. Herfra kan du enkelt sende avslagsmail til alle med den statusen, slik at de kandidatene som ikke er relevante får en tilbakemelding fra dere om at de ikke er med videre. 

3. Bruk notatfunksjonen for å huske 

Inne på hver kandidat finner du en notatfunksjon som kan være nyttig både i screeningprosessen for å gjøre deg notater om førsteinntrykk og eventuelle spørsmål du har, men det kan også være et sted å legge inn dine notater fra intervjuet, slik at du har alt samlet på ett sted. Det gjør det enkelt når du går tilbake for å påminne deg om kandidaten, og kan brukes som sammenligningsgrunnlag om det er flere aktuelle kandidater gjennom til intervjufasen. 

4. Behandle alle kandidater likt

For å finne den best kvalifiserte kandidaten, er det viktig at du behandler alle likt. Det gjør du ved å bruke de samme vurderingsmetodene på alle kandidatene. Du kan finne den best kvalifiserte kandidaten ved å vurdere alle kandidatene etter kravene i stillingsannonsen på utdanning, erfaring, og personlige egenskaper. For eksempel er ikke en søker med doktorgrad mer kvalifisert enn en med mastergrad, hvis du har satt mastergrad som krav i stillingsannonsen.


Lykke til!


Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.