Spesifikke regler for FINN torget - gammel versjon (endret 28.08.23)