Nye regler for måling av areal og opplysning av areal i takstrapporter fra 01.01.2024

Fra og med 1. januar 2024 gjelder nye regler for måling av areal og opplysning av areal i takstrapporter.

Endringene i de nye reglene er i hovedsak disse:

 • Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» skal ikke lenger benyttes
 • Boligens areal skal oppgis i BRA (bruksareal)
 • BRA deles i underkategoriene BRA-i, BRA-e, BRA-b
 • I tillegg opplyses det om åpent areal
 • Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (AHL) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og AHL kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA)

Endringen gjelder for alle nye oppdrag inngått etter 01.01.2024. Det vil si at du vil finne annonser med de gamle målene i en god periode fremover på FINN eiendom.


Slik skal arealet måles nå

BRA (bruksareal) deles opp i ulike kategorier:

 • BRA-i (internt bruksareal)
  Er arealet innenfor boenheten.

 • BRA-e (eksternt bruksareal)
  Er arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder.

 • BRA-b (innglasset balkong)
  Er arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)

I tillegg opplyses det om åpent terrasse/balkong, og i tilfeller der gulvareal (GUA) ikke er måleverdig eller hvor det er areal med lav himlingshøyde (ALH). GUA og ALH kommer eventuelt i beskrivelsen.

 • Terrasse- og balkongareal (TBA)
  Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. I dette arealet inngår også åpen veranda eller altan mv.

 • GUA (gulvareal)
  Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. Kan oppgis som en tilleggsinformasjon. GUA oppgis som en sum av BRA (Bruksareal) og ALH (Areal med lav himlingshøyde).

 • ALH (areal med lav himlingshøyde)
  Areal med lav himlingshøyde (ALH) måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. ALH skal opplyses sammen med BRA. Se GUA over.

Les mer på Eiendom Norges sider her.


Var denne artikkelen nyttig?
1236 av 1723 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.