I slutten av april lanserer FINN en utvidet og forbedret versjon av utleietjenesten vår for feriehjem og hytter.
Du kan lese mer om den nye tjenesten her.

Velkommen til den nye tjenesten for Feriehjem og hytter i Norge

Skal du leie ut i utlandet? 


De ny endringene i tjenesten vil kun gjelde for utleieobjekt i Norge. For alle objekter i land utenfor Norge, vil løsningen fungere akkurat som den er i dag. Les mer om dette her

 

Kort forklart: Den nye tjenesten for utleie i Norge


FINN Feriehjem og hytter har til nå kun vært en markedsplass for annonser, der leietakere har kunnet kontakte utleier for å avtale et leieforhold. I slutten av april vil tjenesten i Norge gå over til å være en løsning med integrert og sikker betaling, automatisk oppdatert kalender, enklere administrasjon av forespørsler, samt en egen forsikring fra If, og andre nye funksjoner. Du vil fortsatt kunne kommunisere med potensielle leietakere og velge den du ønsker å leie ut til.  

For utleier er det ingen kostnader involvert, selv ikke for annonsering. Leietaker vil betale et tjenestegebyr på 8% pluss mva, som en del av den totale leiekostnaden, og dette vil komme tydelig frem under bestillingen. 

Det er også viktig å påpeke at når FINN lanserer den nye tjenesten for utleie i Norge, vil den erstatte den gamle fullstendig. Det vil kun være mulig å bruke dagens tjeneste for utleieobjekter i land utenfor Norge, der man da vil fortsette med betalingen direkte mellom utleier og leietaker.  

Les mer om vilkårene her: Vilkår for utleie i Norge.

 

Hvorfor gjør FINN.no disse endringene?

Bakgrunnen for at vi oppdaterer denne tjenesten i Norge, er at vi i dag ikke har en optimal løsning verken for utleier eller leietaker. Vi er ikke veldig hjelpsomme i dag, og vi har heller ikke en sikker tjeneste for leietakere ift verifisering av utleiere eller for innbetaling av til dels store beløp. Nå blir det også enkelt å ha oversikt over leieinntektene for hvert kalenderår og FINN vil tilrettelegge for automatisk rapportering av disse inntektene for utleier til skatteetaten. Har du utleieobjekt i land utenfor Norge, må du fortsatt sørge for rapportering av inntekter på egenhånd.

 

Hva må du som utleier gjøre nå?

For å sikre at annonsene for utleieobjekter i Norge er klare for den nye tjenestens lansering, har vi allerede satt i gang den nye prosessen for å legge ut annonser. Det er viktig at alle går gjennom denne prosessen på nytt for å oppdatere annonsene sine. Når du går inn for å gjøre endringer på annonsen, vil du bli bedt om å legge til ny informasjon. Det inkluderer verifisering med BankID, adresse og kontonummer for utbetaling. Dersom du allerede har en konto for utbetaling på Fiks ferdig, så vil dette automatisk bli lagt til. Merk: Per nå kan man kun ha én konto knyttet til FINN. Vi jobber med å lage en bedre løsning for dette.

Vær oppmerksom på at dersom du har flere annonser, må denne oppdateringen gjøres på hver og en av dem. Hvis du ikke oppdaterer annonsen(e) din(e), vil de(n) bli avpublisert når vi lanserer ny tjeneste.

Prisene vil nå være fastsatt så fort leietaker sender en forespørsel - det er derfor avgjørende at prisene i kalenderen er korrekt, og du må selv sørge for at dette er oppdatert når vi lanserer i april. Vi anbefaler derfor sterkt å ta en ekstra sjekk på f.eks avvikende priser i kalenderen, rabatter for lengre opphold og ekstra kostnader. Les mer om prissettingen her. Så fort leietaker sender en forespørsel, vil prisen på oppholdet være låst.

For å gjøre disse endringene, gå til administrasjonssiden for annonsene dine (Min Finn -> Mine annonser -> Velg annonsen det gjelder -> Klikk på “Endre annonse”).

 

Kan alle leie ut?

Slik tjenesten er nå, vil vi kun akseptere norsk BankID, og det kontonummeret som oppgis må være tilknyttet den BankID-en man bruker. Det er viktig å merke seg at skatterapporteringen gjelder eieren av den oppgitte bankkontoen. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at man som annonsør også er eieren av både BankID-en og bankkontoen. (NB: Det vil ikke være mulig å endre BankID-en til en annen person senere).

Ettersom det er et krav om at bankkontoen må være knyttet til eierens BankID, vil det dessverre ikke være mulig for bedrifter å annonsere gjennom den nye tjenesten.

Har du utleieobjekt i land utenfor Norge, gjelder andre regler. Les mer her

 

 

Nyhetene du vil finne i tjenesten 

 

Annonsen

 

Enkel håndtering av leieforholdet

I den nye tjenesten vil utleieren få en oversikt over alle forespørsler, som inneholder navn på leietaker, antall gjester, prisoversikt for perioden, dato for oppholdet og en melding fra leietaker. Utleieren velger selv hvilke forespørsler man ønsker å akseptere eller avslå, og kan selvfølgelig fremdeles sende meldinger til leietaker før man bestemmer seg. 

Når en forespørsel er akseptert, legges den automatisk i kalenderen din slik at du slipper å gjøre dette manuelt. 

Leieforhold som allerede er inngått før lansering av nye tjenesten, og som ligger i kalenderen, vil fortsette å ligge der som før. Betalingen for disse vil gå utenfor FINN, slik det er i dag. Disse leieforholdene kan slettes, men du kan ikke endre dato.

Du kan se hvilke av disse som ligger fra det gamle systemet ved å gå inn i kalenderen, og trykke på "Vis som liste". Dersom det står "Digital leiekontrakt" (som er Swiftcourt-kontrakten) på bookingen, er bookingen på den gamle tjenesten. (Se bildet under.)

Bookingen der det står "Se status" er en booking på den nye løsningen. Der er den digitale kontrakten erstattet med juridisk bindende samtykking til Vilkår. 

Skjermbilde 2024-03-01 kl. 10.37.28.jpg

 

Prissetting

Vi har laget en egen artikkel om hvordan du på enkleste måte kan sette gode og riktige priser i kalenderen din, der vi forklarer hvordan døgn- og ukespris fungerer, samt hvordan du kan legge inn rabatter, spesialpriser mm. Les mer her

Husk at prisene nå vil være fastsatt så fort leietaker sender en forespørsel - det er derfor avgjørende at prisene i kalenderen er korrekt, og du må selv sørge for at dette er oppdatert når vi lanserer i april. Vi anbefaler derfor sterkt å ta en ekstra sjekk på f.eks avvikende priser i kalenderen, rabatter for lengre opphold og ekstra kostnader. Les mer om prissettingen her. Så fort leietaker sender en forespørsel, vil prisen på oppholdet være låst.

 

FINNs tjenestegebyr

Det vil være gratis for utleier å annonsere Feriehjem og Hytter-annonser (for utleieobjekter i Norge) hos oss. FINN vil ta et tjenestegebyr som blir belastet leietaker på 8% pluss mva. Tjenestegebyret hjelper oss med håndtering av betalingen, sikkerhetstiltak og vedlikeholde plattformen vår og tilby tjenester som en tilgjengelig kundeservice. 

Vi lanserer tjenesten vel vitende om at den ikke blir perfekt fra start av, og alle innspill fremover er kjærkomne. Målet er å utvikle en tjeneste som oppleves enkel, trygg og personlig for både utleier og leietaker.

 

Annonsen vil nå alltid være synlig

Fra lansering i april, vil annonsen hele tiden være søkbar (bortsett fra på datoer den er utleid). Får man forespørsler om leie i perioder man selv ikke ønsker å leie ut, kan man enkelt og greit avslå forespørselen. Vi jobber fortløpende med forbedringer i tjenesten, og vil i nær fremtid gjøre det enkelt å blokkere ut perioder i kalenderen, slik at utleieobjektet ikke vil være synlig i de periodene utleier ikke ønsker å leie ut.

Annonsen kan fortsatt settes som inaktiv under Mine Annonser og vil da ikke være synlig i søk.

 

Automatisk oppdatert kalender

Når en forespørsel er blitt akseptert, blir den automatisk lagt inn i kalenderen, noe som frigjør utleieren fra å måtte gjøre dette manuelt. Som et resultat vil perioden vises som opptatt i kalenderen. Når utleieren navigerer til kalenderen via "Mine annonser", vil man kunne se leieforholdet tydelig oppført.

 

 

Booking

 

Bestilling

Når en potensiell leietaker sender en forespørsel om booking, vil utleieren motta dette på sin statusside. Utleieren har deretter 48 timer på seg til å godta eller avslå forespørselen. Utleier vil også få varsling fra FINN, så fremt du har tillatt varslinger på mobilen.

Dersom utleieren aksepterer forespørselen, vil leietakeren bli bedt om å betale første delbetaling på 20% ila 48 timer. De gjenværende 80% må betales senest 30 dager før oppholdet. Det åpnes først for betaling av denne én uke før fristen, altså når det gjenstår 37 dager til oppholdet.

For bestillinger gjort mindre enn 45 dager før oppholdet, vil hele beløpet måtte betales ved booking.

En gjest kan per nå senest booke 4 dager (96 timer) før innsjekking. Det er for å gi utleier 48 timer til å godkjenne bookingen, og leietakeren så 48 timer til å betale leiekostnaden.

Av denne grunn vil det for utleier alltid se ut som at kalenderen er booket de 4 førstkomne dagene når du står på objektsiden, men dette er altså i realiteten bare en begrensning på hvor 'last minute' bookingen kan tillates.

 

Avbestilling

Vi ønsker å ha klare regler for avbestilling for utleieobjekter i Norge:

 • Mer enn 28 dager før innsjekkingsdatoen: Hele beløpet refunderes til leietaker
 • 28–15 dager før innsjekkingsdatoen: Du mottar 50% av totalbeløpet for utleieoppholdet
 • 14 dager eller mindre før innsjekkingsdatoen: Du vil motta beløpet i sin helhet

Det er viktig å påpeke at dette ikke inkluderer gebyr knyttet til kostnaden for selve betalingstransaksjonene.

Utleier kan ikke selv kansellere oppholdet gjennom tjenesten, så dersom det oppstår forhold som hindrer gjennomføringen av utleieforholdet, ber vi utleier om å ta kontakt med FINNs kundesenter.

 

Kontrakt

Frem til ny tjeneste lanseres, vil utleier fortsatt kunne bruke kontrakten gjennom Swiftcourt, og kontraktene inngått, vil gjelde også etter overgangen til ny tjeneste.

Når vi i ny tjeneste tar betaling gjennom plattformen, vil det ikke være behov for en fysisk/digital kontrakt som tidligere. Begge parter vil samtykke til vilkårene for leie når avtalen inngås, og med dette forsvinner behovet for å signere en separat kontrakt. Denne avtalen vil være juridisk bindende.

Avtalen inngås når leietaker har betalt første delbetaling.

 

Vertsforsikring levert av If Skadeforsikring


I samarbeid med If tilbyr vi en trygg og bekymringsfri utleieopplevelse for alle som leier ut boligen sin gjennom FINN.no i Norge. Vertsforsikringen er en kollektiv forsikring, og er kostnadsfri for deg som utleier.


Forsikringen dekker skader som oppstår under leieperioden forårsaket av leietaker eller dennes gjester, med inntil 3 millioner kroner. Forsikringen dekker også tapt husleie for avtalte utleieforhold som må kanselleres som følge av en erstatningsmessig skade i 6 md. frem i tid.
Skade meldes enkelt gjennom utleieforholdets statusside på FINN.no, og egenandelen ved bruk av forsikringen er 2 000 kroner per leieforhold.
Ordinære innbo- og bygningsforsikringer har gjerne en sumbegrensning eller et direkte unntak for skade påført av leietaker ved kortidsutleie. Vertsforsikringen er derfor spesialtilpasset for å dekke den økte risikoen du påtar deg ved utleie av boligen din. Dette gir deg som utleier trygghet ved plutselig oppståtte skader.


Det er viktig å merke seg at Vertsforsikringen ikke erstatter din ordinære innbo- og bygningsforsikring, og at du derfor må sørge for at du også har tegnet innbo-, hus- eller hytteforsikring selv. (Kunder av If med innbo-, hus- eller hytteforsikring vil ikke bli belastet med egenandel ved bruk av Vertsforsikringen.)

Fullstendige vilkår er tilgjengelig her. Det kan være verdt å merke seg disse viktige punktene: 

 • Forsikringen gjelder på stedet hvor du har inngått avtale med leietaker om å leie ut (dette kan også være en lavvo eller tretopphytte)
 • Forsikringen gjelder for skade som oppstår under leieforhold booket gjennom FINN.no
 • Forsikringen gjelder for bygningsdeler og innbo, inkludert;
  - Fritidsbåt inntil 15 fot/10 hk med inntil 40 000 kroner
  - Vesker, sko, klær og annet tilbehør med inntil 5 000 kroner per gjenstand
  - Malerier, trykk og annen kunst med inntil 250 000 kroner per gjenstand

Vær oppmerksom på at følgende ikke vil være dekket av Vertsforsikringen:

 • Penger, pass, klokker, smykker, perler, edelstener og edelt metall
 • Digital valuta, digital kunst, mynter, sedler, frimerker eller andre samlinger
 • Mobiltelefon, smarttelefon, datamaskin, nettbrett, hodetelefoner og lignende med tilbehør
 • Vin, sprit og annen alkoholholdig drikke
 • Motorkjøretøy som er registreringspliktig eller kan oppnå hastigheter på over 20 km/t, og fastmontert tilbehør til disse. Tilhenger, dekk og felger til motorkjøretøy er også unntatt
 • Innhold i fryser
 • Dyr
 • Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk. Se tolloven/merverdiavgiftsloven med forskrifter

Dersom det skulle oppstå uenigheter mellom utleier og leietaker som ikke dekkes av forsikringen, vil FINN.no bistå med å løse saken basert på hendelsesforløpet, retningslinjer for tjenesten og gjeldende norske lover for utleie. Både utleier og leietaker vil ha muligheten til å rapportere eventuelle mangler i leieforholdet til FINN.no, og If vil bistå med å få løst saken ut ifra deres vilkår, rutiner og dialog med partene. Det vil være enkelt å rapportere inn skade til If fra din statusside over leieforholdet (under Min FINN). Du kan lese mer om Vertsforsikringen fra If her.


Datadeling

Ved opprettelse av skadesak hos If, så deler FINN data med If for å raskt og effektivt løse erstatningsspørsmålet og eventuell utbetaling til Utleier, samt forhindre potensiell hvitvasking og terrorfinansiering. I noen tilfeller vil If også ha behov for å kontakte leietaker med avklarende spørsmål, og i noen sjeldne tilfeller kan det være at If ser seg nødt til å søke regress overfor Leietaker.

For Utleier deler vi:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Telefon
 • E-post
 • Adresse på leieobjektet
 • Kontonummer for eventuelt forsikringsoppgjør

For Leietaker:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Telefon
 • E-post

 

If er selvstendig behandlingsansvarlig for den databehandling de utfører i forbindelse med forsikringsforholdet.

 

 

Betaling

 

Trygg betaling gjennom FINN

Leietaker betaler for oppholdet direkte i tjenesten i forkant, og pengene oppbevares hos vår betalingspartner Adyen, som overfører pengene trygt til utleieren 24 timer etter innsjekkingsdatoen. Denne prosessen kan hele tiden følges direkte via statussiden til leieforholdet.

Betalingen vil nå skje i to trinn. Ved akseptering av forespørsel, altså selve bookingen, må leietaker betale en delbetaling på 20%, ila 48 timer. De gjenværende 80% må betales senest 30 dager før oppholdet. For bestillinger gjort mindre enn 45 dager før oppholdet, vil hele beløpet måtte betales ved booking.

Det er også viktig å påpeke at fra lanseringen vil vi kun akseptere norsk valuta. Det betyr at man som utleier vil være nødt til å gå gjennom prisene og oppdatere dem hvis de er oppgitt i en annen valuta enn norske kroner (NOK).

Det er FINN sin betalingspartner Adyen som oppbevarer pengene mellom inn- og utbetaling. FINN tjener ikke penger på dette. 

 

Automatisk rapportering av skatt

Det er først når FINN starter å ta betalt gjennom tjenesten på vegne av utleieren (for utleieobjekter i Norge) at vi er pliktige til å melde inn betaling til Skatteetaten. Det vil si at alle bookinger gjort gjennom FINN før lansering, enten med eller uten kontrakter som er tegnet via Swiftcourt, vil fungere nøyaktig som før. Der har ikke FINN Opplysningsplikt. Det er først ved nye bookingforhold der FINN håndterer betaling i plattformen, for utleieobjekter i Norge, at vi har Opplysningsplikt.

Med ny tjeneste lansert i slutten av april, vil FINN.no operere som en digital formidlingstjeneste for privat utleie av Feriehjem og Hytter i Norge, og er dermed underlagt Opplysningsplikten. Det betyr at vi må gi korrekte opplysninger om skattepliktige som leier ut fast eiendom i Norge. Opplysningsplikten gjelder for alle som driver med formidling av utleie i Norge og som tar del i betalingen av utleie. FINN.no er pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten per kalenderår. Dette inkluderer navn og organisasjonsnummer på rapporteringspliktig virksomhet, fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer, samt navn, adresse og kontonummer til utleier, og utleiebeløp per utleieforhold. FINN.no rapporterer ut fra hva som er den samlede, reelle betaling for leieforholdet (reelt brutto utleiebeløp). Betaling til utleier oppgis ekskl. mva for hvert leieforhold. Denne rapporteringsordningen har ingen øvre grense for utleieinntekter for privatpersoner per år, eller antall utleieobjekter. Det er ikke nødvendigvis eier av eiendommen som trenger å stå som utleier, det er den som tar imot betalingen som skal rapporteres inn av FINN som formidlingsselskapet. Les mer på skatteetatens egne nettsider, skatteetaten.no.

Hvor mye du må skatte av utleie er avhengig er flere faktorer. Les mer her.


Utleie av eiendom utenfor Norge

Har du utleieobjekter utenfor Norge, kan du lese mer om din plikt til å rapportere til Skatteetaten her

 

MVA regler

Ifølge merverdiavgiftsloven er omsetning og utleie av fast eiendom unntatt MVA. Dette betyr at privat utleie av fast eiendom, som for eksempel boliger, ikke er MVA-pliktig. Det samme gjelder omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien, for eksempel renhold av lokale og strøm.

 

Depositum

Tjenesten vil ikke tilby depositumsløsning fra lansering, men vil fortløpende vurdere behovet for en slik løsning gjennom testing og feedback fra kundene våre.

FINN.no anbefaler derfor at utleier og leietaker selv avtaler hvordan ekstra kostnader som påløper ved leieforholdet skal gjøres opp. Dette kan gjelde strømforbruk, leie av sengetøy/håndklær etc. Hvis det oppstår en plutselig skade under utleieforholdet, vil If sin Vertsforsikring kunne dekke dette for utleieobjekter i Norge.

 

 

Blir det flere endringer i tjenesten?

Vi arbeider stadig med å forbedre tjenesten vår og vil gjøre forbedringer fortløpende i tiden som kommer. Vi er i tett dialog med flere av dere som leier ut hos oss, og er opptatt av å lage en tjeneste dere blir skikkelig fornøyd med.


Var denne artikkelen nyttig?
177 av 219 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.