Spesifikke regler for FINN reise feriehjem og hytter i utlandet

Generelt

På FINN Reise kan privatpersoner annonsere feriehjem og hytter til leie til privatpersoner (''Tjenesten''). Tjenesten gjelder for utleieobjekter i land utenfor Norge. For utleieobjekter i Norge gjelder disse reglene.

FINN Feriehjem og hytter er kun tilgjengelig for privatpersoner som ønsker å leie ut. Det er dermed ikke tillatt med firmalogo eller andre firmaopplysninger i annonsen.

For bruk av tjenesten gjelder disse spesifikke reglene ("Regler"). Disse separate reglene er supplert med FINNs øvrige annonseregler og brukervilkår.


Annonsen

For å bruke Tjenesten må utleier annonsere en bolig til leie på FINN Reise Feriehjem og hytter til leie i utland.

Utleier har ansvaret for å holde annonsen oppdatert med (i) tilgjengelige leieperioder og (ii) annen relevant informasjon om eiendommen og fasiliteter for bruk.

En annonse skal inneholde beskrivelse av boligen innvendig og utvendig, både med tekst og bilder, informasjon om overnattingspriser og all annen informasjon som etterspørres i annonseinnleggingen. Annonsen skal gi brukeren et realistisk bilde av boligen og gjøre det mulig for brukeren å vurdere tilbudet. Annonsen skal inneholde korrekt, pålitelig og fullstendig informasjon. Annonsen skal inneholde opplysninger om overnattingsstedet som normalt har betydning for brukerens avgjørelse, for eksempel begrensninger i muligheten for bruk av boligen eller andre forhold som har negativ innvirkning på hvor attraktiv boligen anses å være (f.eks. geografisk beliggenhet, nærhet til veier, naboer eller lignende).

Utleier skal tydelig angi hvilke husregler som gjelder for leietaker under leieperioden. Utleier er ansvarlig for å gi informasjon om husregler i annonseteksten og/eller gjøre leietaker kjent med gjeldende husregler for leieobjektet og eventuell tilhørende eiendom. Utleier skal også opplyse dersom det er områder og/eller gjenstander i boligen som ikke kan benyttes.

Riktig pris på utleieperiode

Prisen i annonsen skal være en reell pris for leie av fritidsbolig/hytte pr dag eller pr uke. Hvis leieobjektet kun kan leies per dag, helg eller midtuke, skal dette tydelig fremgå i annonsen.

Prisen skal kun legges inn for de leieperiodene som utleier tilbyr og prisen skal være reell.

Utleiers forpliktelser

Utleier forplikter seg til å svare på forespørsler og meldinger fra potensielle leietakere så raskt som mulig. FINN forbeholder seg retten til å skjule utleiers annonse fra nettsiden dersom utleier ikke lenger er aktiv, for eksempel dersom utleier gjentatte ganger ikke svarer på forespørsler fra brukere.

Videre forplikter utleier seg til å innhente eventuelle nødvendige godkjenninger for utleie, for eksempel fra borettslaget.

Kostnad ved annonsering

  • Annonse på FINN Feriehjem og hytter Utland er en betalt tjeneste hvor annonsen koster penger og annonsører betaler umiddelbart i løsningen. Annonsen kan være aktiv i 365 dager. Du har mulighet til å endre annonsen som du ønsker ift annonserte utleieobjektet. 
  • FINN forbeholder seg retten til å endre pris. Prisendringer annonseres alltid på forhånd via e-post og i Tjenesten. Prisendringene trer i kraft 15 dager etter at e-posten om prisendring er sendt. Hvis en bruker legger ut nye annonser etter prisendringen, godtar brukeren den nye prislisten.

Endringer i Tjenesten

FINN kan når som helst og uten forvarsel beslutte å avbryte tjenesten eller erstatte tjenesten med andre tjenester. I et slikt tilfelle forbeholder FINN seg retten til å avslutte din tilgang til Tjenesten, noe som vil skje etter at du har mottatt informasjon om dette, f.eks. ved varsel til din registrerte e-postadresse. Eventuell kompensasjon som du har betalt på forhånd for Tjenesten vil i slike tilfeller bli refundert til deg.

Endring i reglene

FINN kan endre disse reglene fra tid til annen. Men i den grad vi gjør vesentlige endringer som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før endringen trer i kraft.

Angrerett

Du har ikke angrerett på Tjenesten, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav c.

Ansvar

Utleier er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om de enkelte lands lover og retningslinjer som regulerer utleie, da disse lovene kan variere fra land til land. FINN er ikke ansvarlig for brudd på slike lover eller retningslinjer. 

 


Var denne artikkelen nyttig?
21 av 22 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.