Spesifikke regler for FINN jobb

 

 

Annonseregler for FINN.no

  1. Generelt

På FINN Jobb kan små og store bedrifter utlyse ledige stillinger.

 

FINN har noen særskilte regler som gjelder for annonsering på FINN Jobb og disse finner du her. Disse særskilte reglene suppleres av FINNs øvrige annonseregler og brukervilkår

 

  1. Annonseperiode

En stillingsannonse er aktiv i inntil 42 dager fra publisering. For tilleggsprodukter (slik som stillingskaruseller, ukens stilling etc.) vil den aktive perioden variere. Hvis søknadsfristen utløper før annonsens liggetid er over eller før tilleggsproduktets tidsperiode er utløpt, blir annonsen/tilleggsproduktet automatisk deaktivert. Dersom du ønsker at annonsen/tilleggsproduktet fremdeles skal være aktiv, må du selv forlenge søknadsfristen i annonsen før utløp av den opprinnelige søknadsfristen.

Det gis ikke refusjon, rabatt eller lignende for forkortet periode for annonse/tilleggsproduktet i henhold til dette punktet.
PS: Hvis søknadsfrist utløper før annonsens totale liggetid må man endre søknadsfrist og velge "vis annonsen i søkeresultatet" for å sette annonsen som aktiv.

 

  1. Annonsens innhold

På FINN jobb er det kun tillatt å annonsere for 1 stillingstittel per annonse, det tillates imidlertid flere stillinger innenfor en stillingstittel. Dersom stillingen blir besatt eller trukket fra markedet kan ikke annonsen benyttes til å annonsere andre stillinger ved å endre på tekst, bilder og logoer. Annonsen din skal beskrive stillingen som ønskes besatt. Annet annonsebudskap er ikke tillatt.

 

  1. Annonsens formål

FINN jobb tillater ikke publisering av annonser hvor hensikten ikke er å gi jobb/oppdrag til en kandidat. Dette gjelder for eksempel utlysning av kurs eller annonser hvor selskaper søker etter kandidater til sin CV-database på generelt grunnlag, eller andre markedsføringsfremstøt hvor det ikke foreligger en konkret ledig stilling.

 

  1. Republisering og løfting av annonser

Det er tillatt å publisere en stillingsannonse med opptil 3 stillingsfunksjoner og bransjer på hver annonse. FINN jobb tillater også å annonsere samme stilling flere ganger dersom stillingstypene er ulike, (eks. heltid, deltid, engasjement) eller om annonsen ønskes republisert etter utløpsdato.

 

  1. Annonsepriser

Prisene for stillingsannonser på FINN jobb er dynamiske, og varierer basert på flere faktorer som; hvilken type stilling som utlyses (basert på tilbud og etterspørsel i markedet, bl.a), og antallet annonser kunden har publisert. Dette kan derfor medføre at prisen for en annonse kan gå opp eller ned, avhengig av disse faktorene. 

 

Prisen for en stillingsannonse vil fremgå tydelig som et ledd i prosessen med å publisere en annonse i Bedriftssenteret. Dersom du publiserer gjennom et tredjepartssystem (feks et ATS- eller et HR-system) hvor det ikke er synlig hva prisen for stillingsannonsen vil bli ved publisering, kan prisen sjekkes via priskalkulatoren i Bedriftssenteret. Annonseprisen oppgitt i priskalkulatoren er kun gyldig for publisering av en annonse på det konkrete tidspunktet prisen fremkom av priskalkulatoren, ettersom prisene kan variere over tid.

 

Ved publisering av en annonse godkjenner du som kunde annonseprisen slik den er på publiseringstidspunktet*. Det er kunden sitt ansvar å sjekke hva prisen for annonsen vil bli før den publiseres.

 

Om det gjøres endringer på annonsen av kunden etter den er publisert, og dette fører til at faktorene som avgjør prisen blir endret, vil prisen for annonsen også endres. Der endringene medfører en høyere annonsepris forbeholder FINN seg retten til etterfakturering.  Som kunde vil du ikke få refundert et delbeløp der endringene medfører at annonseprisen blir lavere.

 

*Merk at annonseprisen rundes ned/opp til nærmeste krone, slik at desimalavvik på fakturaen kan forekomme.


Var denne artikkelen nyttig?
49 av 62 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.