Hva er lov å selge på FINN.no?

Generelt om kopier på FINN

FINN tillater ikke salg av kopi eller replika av merkevarer, programvare, spill, musikk etc. Det samme gjelder kopier av samleobjekter som kan forveksles med originalen.
 
Her finner du informasjon om piratkopiering og varemerkeforfalskning fra offentlige myndigheter: 
 
Her er det en artikkel fra www.dinside.no som forteller litt om lover rundt dette med salg av kopier:
 
 
 

Produkter kjøpt på Voga

Dersom du har kjøpt møbelkopier på Voga bør du være obs på følgende:

Voga er autorisert til å selge møbelkopier da deres virksomhet er lokalisert i England, der opphavsretten ikke er like streng som i andre europeiske land, deriblant Norge.

Det er helt lovlig for deg å kjøpe varer fra Voga utenfor England, ettersom dette er lovlig handel under britisk lov. Om du skulle vurdere å videreselge dine møbelkopier, bør du være oppmerksom på at dette vil være underlagt handelslover i Norge og vil derfor være forbudt.

Grunnet dette bør du ikke videreselge dine VOGA-produkter eller andre produkter kjøpt fra en replikaforhandler.

 

Våpensalg på FINN

Det er lov å selge våpen på FINN.

Allikevel er det et par ting det kan være greit å vite:

Det er ikke tillatt å selge elektrosjokkvåpen (stungun/tazer), pepperspray, og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning.

Dette inkluderer springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskytning av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander.

Hvis du har spørsmål vedrørende våpensalg på FINN kan du ta kontakt på annonsekontroll@finn.no 

 

Salg av tyvegods

Når du kjøper en vare er det viktig å sjekke at dette ikke er tyvegods. Du har selv ansvar for å kontrollere dette, og kan i verste fall bli tiltalt for heleri hvis du kjøper varer som er stjålet. Selv om en selger kan fremstå som anonym ved annonsering så vil vi inneha opplysninger som kan være med på å identifisere personen som står bak, men personvernlovgivningen gjør at vi ikke kan utlevere informasjon om annonsører til andre enn offentlige myndigheter. Det kan være vanskelig å bli 100% sikker på at en vare ikke er stjålet, men du kan på egenhånd ta visse forhåndsregler som kjøper: 

 • Dersom en handel ser ut til å være for god til å være sann er det store muligheter for at den kan være akkurat det
 • Sjekk varen opp mot aktuelle registre som bl.a. Løsøreregisteret, Falck sykkelregister og Politiets hittegodskontor.
 • Kontroller selgerens identitet, dette vil også hjelpe deg dersom det skulle vise seg å være en mangel ved varen.
 • Be om å få se originalkvitteringen hvis mulig. Kontroller varens historie og tidligere eiere hvis mulig.
 • Se an hele situasjonen og vurder om noe virker "merkelig",og sett eventuelt transaksjonen på vent til du har utført nødvendige undersøkelser.

Dersom du har mistanke om at det annonseres tyvegods på FINN, bør du tipse politiet om dette. Politiet vil da kunne kontakte oss for å få utlevert informasjon om den aktuelle annonsøren, og eventuelt be om at annonsøren suspenderes. 

Det er også viktig å varsle vårt Forbrukertrygghetsteam (forbrukertrygghet@finn.no) dersom man opplever noe mistenkelig.

Aktuelle linker:

 

Salg av piratkopier

På FINN.no er det ikke tillatt å annonsere for falske merkevarer eller piratkopierte produkter. Produksjon og salg av slike produkter er ulovlig.
Vi er også opptatt av at du som forbruker får den varen som du har betalt for. Som annonsør bør du i utgangspunktet være helt sikker på at varen du annonserer på FINN.no er ekte vare, hvis ikke kan du fort havne i et juridisk klammeri med rettighetshaveren. Selger du en piratkopi som ekte vare, kan handelen i prinsippet også rammes av bedrageribestemmelsen i straffeloven, så det er all mulig grunn til å respektere disse reglene. 
 
Vi forsøker å stoppe annonser for piratkopier på FINN.no så godt vi kan, slik at vi kan unngå konflikter mellom kjøper, selger og eventuelle rettighetshavere. Våre retningslinjer for salg av merkevarer sier derfor følgende:
 
 • Det er ikke tillatt å selge piratkopier eller forfalskninger av merkevareprodukter på FINN.no. Dersom vi har indikasjoner på at dette er tilfelle, vil den aktuelle annonsen bli fjernet fra våre nettsider.
 • Selger er selv ansvarlig for at produktet som annonseres er originalt.  Du bør derfor alltid kontrollere varens ekthet før du legger den ut for salg på FINN.no.
 • Den som gir inntrykk av at en kopi er ekte vare kan gjøre seg skyldig i både bedrageri og heleri.
 • Ved gjentatt salg av piratkopier vil den aktuelle brukerkontoen bli stoppet. FINN.no vil også kunne utlevere informasjon om brukerkontoen til offentlige myndigheter i samsvar med personopplysningsloven § 8.

Ettersom vi stort sett må basere oss på opplysningene i annonsen kan vi imidlertid aldri være 100 % sikker på at vi klarer å stoppe alt. Vi har derfor inngått et samarbeid med en rekke varemerkeeiere, som hjelper oss med å vurdere og å fjerne ulovlige annonser.

Dersom du har mistanke om at noen annonserer piratkopier på FINN, kan du tipse vår sikkerhetsavdeling om annonsen gjennom "Rapporter regelbrudd"-lenken nederst i annonsene på FINN torget. Sikkerhetsavdelingen vil foreta nærmere undersøkelser, og hvis mulig vil vi også kontakte varemerkeeieren for en avklaring. Vi kan imidlertid ikke fjerne annonsen med mindre vi har sikre indikasjoner på at det er snakk om ulovlige produkter.

 

Svartebørssalg/kjøp av billetter til kultur-/sportsarrangementer

Siden 2007 har det vært forbudt å selge/kjøpe billetter til kultur- og sportsarrangementer i Norge på "svartebørsen". For å unngå ulovlig svartebørssalg/kjøp av billetter på FINN.no har vi utarbeidet retningslinjer sammen med Forbrukerombudet. Retningslinjene innebærer blant annet:

 • Du må oppgi konkret og reell salgspris i alle annonser som gjelder salg/kjøp av billetter til kultur- og sportsarrangementer.
 • Prisen kan ikke være høyere enn ordinær utsalgspris inkl. gebyrer.
 • Det er ulovlig å oppfordre til bud både i annonsen og i senere kommunikasjon.

Vi fjerner annonser som bryter disse reglene. Hvis noen bryter reglene flere ganger får de ikke annonsere på FINN. 

Vi har også valgt å stoppe formidling av billetter i sin helhet på enkelte arrangement.

OBS! gjelder disse reglene:

 • I Danmark gjelder de samme reglene som i Norge.
 • I Belgia er alt viderekjøp/salg av billetter forbudt. Derfor er det heller ikke tillatt å selge belgiske billetter på FINN.

Vil du tipse oss om regelbrudd kan du bruke "Rapporter regelbrudd"-lenken nederst i alle annonser.


Var denne artikkelen nyttig?
38 av 53 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.