Spørsmål og svar om søk og tilganger i CV-databasen