Annonseregler for FINN.no

 1. Generelt

Disse reglene (“Annonsereglene”) regulerer all publisering av rubrikkannonser på FINNs nettsteder (finn.no) og mobile applikasjoner (“FINNs kanaler”), uavhengig av om annonsen er lagt ut av en privatperson eller næringsdrivende. Ved å legge ut en annonse aksepterer den som har lagt ut annonsen (“Annonsøren”) de til enhver tid gjeldende Annonsereglene.

 

Disse reglene suppleres av FINNs brukervilkår, av de spesifikke annonsereglene for noen dedikerte områder, samt de særskilte reglene som nærmere regulerer bruk av FINNs kanaler i næringsvirksomhet, og eventuelle spesifikke avtaler du som bruker har gjort med FINN.

 

Når det i Annonsereglene vises til “Objekt(et)” menes det den vare eller tjeneste som Annonsøren ønsker å annonsere i FINNs kanaler. 

 

 1. Kontroll av annonser og annonsering i strid med annonsereglene

FINN forbeholder seg retten til å kontrollere og gjennomgå alle annonser, samt å stoppe eller fjerne eventuelle annonser som bryter eller mistenkes å bryte med FINNs brukervilkår, annonseregler, tredjeparts rettigheter eller annen rettslig regulering.

 

Ut over dette forbeholder FINN seg retten til å stoppe eller fjerne annonser, tekst eller lenker som etter en helhetsvurdering anses for å forringe brukeropplevelsen av annonsen eller FINNs kanaler, eller blir vurdert som en sikkerhetsrisiko.

 

FINN vil så langt praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser, men fjerning kan også finne sted uten forvarsel.

 

I noen tilfeller vil vi kunne stoppe annonser i påvente av at annonsør fremlegger dokumentasjon for at annonsereglene etterleves. Slik dokumentasjon kan f.eks. være eierskaps- eller ekthetsbevis. 

 

Vi gjør oppmerksom på at FINN som et utgangspunkt ikke refunderer brukerens annonsekostnader på annonser som blir stoppet eller fjernet grunnet brudd på FINNs brukervilkår, annonseregler, tredjeparts rettigheter eller annen rettslig regulering.

 

 1. Brukergenerert innhold

Med brukergenerert innhold menes alt innhold du som bruker av FINNs kanaler skaper og/eller legger ut i FINNs kanaler som for eksempel bilder, filmer, musikk, annonsetekster og andre tekster, grafiske fremstillinger, logoer eller lignende (“Brukergenerert innhold”).

 

Du garanterer at du har de nødvendige rettighetene til det brukergenererte innholdet, enten fordi du er opphavsmann, eller fordi opphavsmannen har gitt deg tillatelse til å bruke det brukergenererte innholdet i FINNs kanaler. Dette betyr at du garanterer at Brukergenerert innhold ikke inneholder immaterielt beskyttet materiale som du ikke er autorisert til å bruke. 

Du garanterer videre for at du har sørget for at personene som kan identifiseres i det Brukergenererte innholdet (for eksempel ved et bilde, en film eller bare ved et navn) er klar over at det skal brukes i FINNs kanaler og at personene har akseptert dette. Vi oppfordrer til å vise varsomhet ved bruk av bilder med barn i annonsene. Vi ønsker ikke at barn skal kunne identifiseres på bakgrunn av bilder eller andre opplysninger.

 

Ved påstand om rettighetskrenkelser i brukergenerert innhold kan FINN kreve en rettsavgjørelse som stadfester rettighetsbrudd før annonsen stanses.

Ved å legge ut Brukergenerert innhold i FINNs kanaler, for eksempel ved å plassere en annonse, gir du FINN en ubegrenset rett til fritt å disponere det Brukergenererte innholdet og øvrig informasjon som kontakten med FINN genererer (“Informasjonen”) , for eksempel ved å behandle, formattilpasse, lagre eller kopiere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten, uavhengig av mediekanal. Du gir også FINN rett til å overføre disse rettighetene til potensielle partnere. FINN kan også bruke det Brukergenererte innholdet i markedsføringsøyemed. FINN beholder disse rettighetene selv etter at en annonse er slettet.

 

 1. Ansvarsforhold

Det er ikke tillatt å legge ut annonser for andre, eller å be andre legge ut annonser for deg.

Som annonsør i FINNs kanaler er du fullt ut ansvarlig for innholdet i din annonse, at informasjonen som fremsettes der er korrekt, samt at annonsen er i samsvar med gjeldende lover og regler og tredjeparts rettigheter.

 

FINN er ikke ansvarlig for annonsens innhold eller det annonserte Objektet.

 

FINN skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som Annonsørens fullmektig, megler, agent eller lignende. Annonsøren skal holde FINN skadesløs for ethvert krav knyttet til Annonsørens annonser.

 

 1. Angrerett

Når du kjøper tjenester over internett har du vanligvis 14 dagers angrerett. For å annonsere på FINNs kanaler må du imidlertid frasi deg din angrerett ettersom Tjenestene for annonsering innebærer at den bestilte tjenesten (annonsen) leveres umiddelbart. Dette innebærer at du aksepterer at angreretten opphører når Tjenestene anses levert. Tjenestene anses levert umiddelbart etter annonsen er publisert. Tilsvarende regler gjelder også for tilleggstjenester du kjøper i forbindelse med annonsering, f eks ved endring, fornyelse eller kjøp av ekstra synlighet for en annonse.

 

 1. Solgt/utført

FINNs tjeneste anses levert når annonsen er publisert i FINNs kanaler. Deretter må du som annonsør fjerne annonsen eller markere den som solgt/utført/utleid så snart hensikten med annonsen er oppnådd, for eksempel når Objektet er solgt.

 

 1. Markedsføring

Det er kun tillatt å annonsere for konkrete Objekter som er tilgjengelige for salg, utleie, eller bytte. Annonsen kan ikke benyttes til generell beskrivelse og markedsføring av en bedrift eller et generelt tilbud.

 

 1. Logo

Det er kun tillatt å annonsere med logo dersom du har bedriftsavtale med FINN. Logoen skal ikke være for dominerende i bildet.

 

 1. Innholdet i annonsen 

For at det skal være enkelt å finne frem (og dermed lettere for deg å få solgt) gjelder følgende:

 

9.1 Samsvar mellom tekst og annonseinnhold

Det er ikke tillatt med tekst eller lignende hvor formålet er å skaffe kunder som ikke naturlig vil henvende seg på grunn av det annonserte objekt. Eksempel på dette kan være annonser som i realiteten reklamerer for andre tjenester/produkter

 

9.2 E-postadresser i annonsen

Av sikkerhetshensyn tillater vi ikke e-postadresser i profildata, overskrift, beskrivelse eller bilder i privatannonser.

 

9.3 Språk

Meningsytringer eller informasjon som ikke gjelder det konkrete objektet er ikke tillatt.

Vi tillater annonser på norsk, svensk, dansk og engelsk (merk at det innenfor kategorien “feriehus og hytter til leie” ikke tillates annonser på engelsk). Det er lurt å skrive på norsk siden de fleste søker på norsk. Unngå å bruke store bokstaver i overskriften, utover normal grammatisk bruk.

 

9.4 Støtende innhold

Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.

 

9.5 Bilder/video

Bilder/video i annonsen skal være av det du skal annonsere. Dersom det benyttes illustrasjonsfoto skal annonsen opplyse om dette.

 

 1. Duplikater, ny publisering og løfting av annonser

Det er ikke tillatt å legge ut flere annonser for samme Objekt. Objektet skal kun annonseres ett sted og i én versjon. Annonsering av samme Objekt i forskjellige kategorier, under flere geografiske områder eller andre former for dubletter er ikke tillatt.

 

Om du stopper en annonse før utløpsdato, men allikevel ønsker å annonsere samme vare på nytt, må du aktivere annonsen på ny (ikke lage en ny annonse).

 

FINN tillater ikke kopiering av annonser hvis formålet er å få annonsen høyere opp i resultatlisten, såkalt løfting.

 

 1. Gjenbruk og videresalg av annonser

Gjenbruk eller kommersielt videresalg (herunder opptreden som annonseagent) av annonser på FINN er ikke tillatt.

 

Dersom Objektet blir solgt/besatt/fullført eller trukket fra markedet kan ikke annonsen benyttes til å annonsere andre Objekt. Det er ikke tillatt å bytte ut eller legge til et Objekt ved endring eller fornyelse av en annonse.

 

Dersom FINN oppdager tilfeller av gjenbruk eller videresalg, vil annonsøren kunne bli utestengt fra FINNs kanaler med øyeblikkelig virkning og alle annonser lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.

 

 1. Søkeord

Det er ikke tillatt å legge inn søkeord i annonsen, dvs. ord som legges inn for å få treff på søk etter andre objekter.

 

Vi oppmuntrer deg til å bruke gode nøkkelord i beskrivelsen i annonsen, men vi tillater ikke å bruke opplisting av irrelevante ord.

 

 1. Lenker til andre nettsteder

Du kan lenke til produktinformasjon eller -tester på internett. Som privatannonsør uten bedriftsavtale kan du ikke markedsføre din egen eller andres næringsvirksomhet, blogg eller hjemmeside. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om bedriftsavtale på FINN.

 

Annonser med henvisninger til konkurrenter av FINN tillates ikke. FINN forbeholder seg retten til å vurdere om lenken/henvisningen er av en karakter som tillates eller ikke.

 

 1. Prising av Objektet

Prisen for Objektet må være reell og realistisk. FINN forbeholder seg retten til å stoppe eller fjerne annonser som etter FINNs oppfatning er priset urealistisk eller upålitelig.

 

Sett den reelle prisen på varen i prisfeltet. Hvis du er usikker på hva du kan forvente, lar du prisfeltet være tomt, (gjelder ikke eiendom og motor).

 

Prisen i annonsen skal gjenspeile hva objektet faktisk koster og i utgangspunktet inkludere eventuelle avgifter og mva eller andre nødvendige tillegg. Ønsker du å synliggjøre pris eksklusiv mva kan dette gjøres i feltet «Beskrivelse», men prisen i annonsen skal gjenspeile kostnad inklusiv mva.

 

Ved annonser som selges under salgsformen «Auksjon» eller «bud ønskes» skal prisen på objektet representere den reelle minsteprisen som man kan kjøpe varen for. Prisene må derfor oppdateres jevnlig slik at prisen er korrekt i henhold til siste bud.

 

 1. Kategorisering

Annonsen skal publiseres i den kategorien og markedsplassen som best beskriver den vare eller tjeneste som annonseres.

 

Ved annonseutlegging skal det oppgis under hvilket postnummer den annonserte vare/tjeneste er tilgjengelig, for å muliggjøre korrekt plassering i kommune/område/land iht. FINNs inndeling. Dersom dette blir misvisende eller skaper andre problemer, kan FINN i særlige tilfeller godkjenne en avvikende plassering.

 

FINN forbeholder seg retten til å avgjøre hvilket marked og annonsetype annonsen skal klassifiseres som. Dersom en annonse er plassert i feil kategori eller marked, forbeholder FINN seg retten til å be annonsøren om å legge annonsen i riktig kategori/marked, eller eventuelt stoppe annonsen. Annonsøren vil i et slikt tilfelle bli underrettet om dette på e-post.

 

Der det er uklart hvor en annonse mest naturlig hører hjemme er det FINN som tar den endelige avgjørelsen.

 

 1. Betaling

Der en annonse i FINNs kanaler koster penger betaler annonsøren umiddelbart i løsningen der det er tilrettelagt for det eller der annet er avtalt i henhold til faktura/ordrebekreftelse. 

Ved manglende betaling forbeholder FINN seg retten til å (a) beregne forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, (b) belaste et standard purregebyr ved purring eller inkassovarsel og (c) utestenge annonsøren fra FINNs kanaler.

 

 1. Reklameplass

FINN har rett til å benytte all plass i FINNs kanaler ut over selve rubrikkannonsen til kommersielle formål, med mindre annet er avtalt.

 

 1. Endringer

Fra tid til annen vil vi kunne endre disse reglene og de spesifikke reglene for de ulike markedsplassene (FINN Motor, FINN Eiendom, FINN Torget etc.). Endrede regler kan også få konsekvenser for allerede publiserte annonser.

 


Var denne artikkelen nyttig?
7092 av 8130 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.