Slik jobber vi for å gjøre handel på FINN trygt

Vi er stolte av markedsplassen vår og ønsker å sikre at den oppleves som effektiv, folkelig, engasjerende og trygg. Som markedsplass lever vi av at brukerne har tillit til hverandre, og til oss som tjeneste. Vi jobber derfor målrettet for å forhindre ulike former for uønsket aktivitet, enten det er snakk om annonsering av ulovlige produkter, ulovlig markedsføring eller svindelforsøk.

FINN.no besøkes av over 3,5 millioner personer hver måned, og de aller fleste er kjøpere og selgere på jakt etter en god og hyggelig handel. Samtidig vil en markedsplass som brukes av “hele Norge” alltid speile befolkningen, både på godt og vondt. Og selv om alle har et selvstendig ansvar for måten de opptrer på når de annonserer eller er i kontakt med andre brukere av FINN, forsøker vi alltid å tilrettelegge for at flest mulig av handlene blir gjennomført uten problemer og i en god tone. Vi har derfor skrevet ned noen regler kalt FINNvettreglene.

Dette er hvordan vi jobber:

Et dedikert sikkerhetsteam

FINNs kundesenter er tilgjengelig 7 dager i uken, og består blant annet av et eget sikkerhetsteam som undersøker tips, svarer på spørsmål fra brukere og følger med på unormal aktivitet på FINN.no. I tillegg til vår egen ekspertise, får vi også god hjelp fra mange engasjerte brukere med spesialkompetanse på alt fra piratkopierte kikkertsikter til ulovlig hundeimport.

Anti-svindel systemer

FINN har utviklet egne sikkerhetssystemer som gjør at vi stanser flesteparten av svindelforsøkene før de når frem til brukerne våre. Det viktigste systemet er annonsekontrollen, der mer enn 20 000 annonser daglig går gjennom enten en teknisk analyse eller en manuell granskning for å sikre at annonsene er i samsvar med våre annonseregler. Vi har også en meldingskontroll, samt ulike støttesystemer som hjelper til med risikovurderinger og til å holde uønskede personer borte fra tjenestene våre.

Informasjon

De aller fleste svindelforsøk kan unngås ved å bruke sunn fornuft, og for å hjelpe brukerne våre har vi utarbeidet Retningslinjer for trygg netthandel, som gir råd og tips om hvordan man kan handle trygt på FINN. Vi har også egne hjelpesider som beskriver ulike svindelmetoder, slik at man enkelt kan kjenne igjen disse, og går også ut med konkrete svindeladvarsler ved behov. For å sikre at informasjonen når frem til alle, er vi aktive i tradisjonelle og sosiale medier, i tillegg til at Kundesenteret vårt er en viktig informasjonskanal.

Samarbeid

FINN samarbeider med en lang rekke aktører for å sikre at vi har korrekt og oppdatert informasjon når vi fatter beslutninger. Særlig viktig er samarbeidet med offentlige etater som politi, forbrukermyndigheter, Mattilsynet og Statens legemiddelverk for å avdekke straffbare forhold og for å sikre at annonsene i FINN er i samsvar med lover og forskrifter. Vi har også kontakt med private parter for å avklare saker, eksempelvis når varemerkeeiere hjelper oss å avsløre piratkopier som annonseres som ekte vare på FINN.


Var denne artikkelen nyttig?
29 av 50 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.