Endringslogg for personvernerklæringen

Endringslogg for personvernerklæringen

--- Denne endringsloggen oppdateres ikke lenger. Det er Schibsteds personvernerklæring som nå er gjeldende. ---

21. april 2021: Erstattet personvernerklæringen med lenke til Schibsteds personvernerklæring.

15. april 2021: Rettet lenke til personopplysningsloven

9. februar 2021: Grensen for håndtering av personopplysninger for barn er endret til 15 år, for å samsvare med Schibsteds gjeldende grense for opprettelse av brukerprofil.

26. mars 2020: Lagt inn oppfordring om å lese Schibsted Norges personvernerklæring, med lenke til denne.

30. september 2019: Presisert at sletting av personopplysninger ikke fritar for avtaleforpliktelser.

28. august 2019: Ny lenke til Innstillinger for analyseverktøy.

14. august 2019: Reformulert for å gjøre det enklere å klippe og lime e-postadressene til FINNs og Schibsteds personvernombud.

21. juni 2019: Rettet lenken til "Dine innstillinger" til https.

21. mars 2019: Endret e-postadresse til Schibsteds personverndivisjon.

30. mai 2018: Tatt inn lenke til innstillinger. Lagt endringsloggen ut på egen side.

25. mai 2018: Lagt inn nytt avsnitt: Dine rettigheter, der rettighetene etter GDPR tydelig gjøres rede for.

11. mai 2018: Rettet opp en død lenke til Schibsteds side for kontoinnstillinger. Viser til Google Analytics som en leverandør av analysetjenster. Fjernet lenke til analyseleverandør som ikke lenger er i bruk. Nevner at vi også har rutiner for deidentifisering av personopplysninger.

4. mai 2018: Lagt inn informasjon om at Schibsted Norge er behandlingsansvarlig for innloggingsløsning og reklame.

11. april 2018 - 4. mai 2018: Alternativ kontaktinformasjon til personvernombudet.

11. april 2018: Lagt inn informasjon om at atferdsdata (data om bruken av FINN) kan leve i inntil tre år i analysesystemene.

28. februar 2018: Tydeliggjort at offentlige myndigheter kan pålegge utlevering av data. Presisert at tvistemotpart kan motta relevant informasjon.

22. november 2017: Presisert behandlingsansvar for andre aktører.

27. mars 2017: Grensen for håndtering av personopplysninger for barn sto til 15 år. Denne ble rettet til 16 år, som er Schibsteds grense for opprettelse av brukerprofil.

26. oktober 2016: Noen presiseringer

31. august 2016: Omskriving for økt lesbarhet


Var denne artikkelen nyttig?
28 av 33 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.