Våpensalg på FINN

Generelt om våpensalg på FINN

Det er lov å selge våpen på FINN.

Allikevel er det et par ting det kan være greit å vite:

Det er ikke tillatt å selge elektrosjokkvåpen (stungun/tazer), pepperspray, og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning.

Dette inkluderer springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskytning av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander.

Hvis du har spørsmål vedrørende våpensalg på FINN kan du ta kontakt på annonsekontroll@finn.no 

 

 

Forbud mot salg av halvautomatiske rifler på FINN

Stortinget vedtok ny våpenlov 8. mars 2018. Den nye loven innfører blant annet et forbud mot å erverve eller inneha halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale, jf. § 5 andre ledd nr.

I den nye forskriften vil det bli fastsatt hvilke våpenmodeller som blir forbudt.

Forbudet mot erverv av aktuelle halvautomatiske rifier vil umiddelbart gjelde ved ikrafttredelse av loven, og FINN har besluttet at vi allerede nå anser dette som produkter vi ikke ønsker å formidle på FINN torget.

 

Politidirektoratets liste om hvilke våpenmodeller som antas å falle inn under forbudet:

Halvautomatiske rifler til øvelses- og konkurranseskyting

Halvautomatiske rifler som per i dag er godkjent til øvelses- og konkurranseskyting, jf. forskrift om forbudte skytevåpen § 4, må antas å bli forbudt når ny våpenlov med forskrifter trer i kraft. Dette gjelder følgende våpen:

   1. Colt AR-iS H-bar/Sporter produsert etter 1986
   2. SIG SG 550 SP
   3. Steyr AUG sivil modell
   4. Valmet M76/78A2
   5. Galil AR
   6. HK-94
   7. Bushmaster mod. XM15
   8. Olympic Arms AR-15 Fl-bar
   9. Heckler & Koch modell SL 8
   10. DPMS Panther Bull 24/DPMS Panther Bull 24 Spesial (inkl. «Southpaw» mod)
   11. Oberland Arms (DA) 15
   12. Izhmash Saiga sport 520
   13. Izhmash Saiga sport 555
   14. Tiger mod 03
   15. DPMS Panther mod LR-308 (inkl «Southpaw» mod)
   16. Armalite AR 10
   17. Armalite AR lOT
   18. Arsenal SAR-Mi
   19. Heckler & Koch MR 223
   20. Heckler & Koch MR 308
   21. JP Enterprise CTR-02
   22. Armalite M 15
   23. STAG 15
   24. Smith & Wesson M&P-15
   25. Benelli MR 1
   26. JP Enterprises LRP-07
   27. Johnson mod 1941</span
   28. Ljungman mod AG 42
   29. Tokarev mod SVF 38
   30. Gewehr G-43/K43

 

Halvautomatiske rifler til jakt

Følgende skytevåpen som per i dag er godkjent benyttet til jakt, må antas å bli forbudt når ny våpenlov med forskrifter trer i kraft. Det vil ikke gis dispensasjon for selv om de er utviklet til alminnelig sivilt bruk:

   1. Ruger Mini 14
   2. Ruger Mini 30
   3. Valmet Petra
   4. Valmet Hunter
   5. Vepr Super
   6. Vepr Pioner
   7. Vepr Hunter
   8. Alle utgaver av Garand
   9. Mauser mod G-41
   10. Walther mod G-41

 

Politidirektoratet

TIf: 23 36 41 00          Faks: 23 36 42 96
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo 
Org. nr.: 982 531 950

Besøk: Fridtjof Nansens vei 14/16
E-post: politidirektoratet@politiet.no
www.politi.no

Var denne artikkelen nyttig?
11 av 23 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.