Vilkår for partneravtale på FINN Torget AS - endret 20.08.21