Lagrede søk og den nye kommune- og fylkessammenslåingen