Behandling av personopplysninger ved registrert interesse for Kommer for salg, Enkeltenhet og Prosjekter til salgs-annonser

Ved å legge inn din e-postadresse og ditt telefonnummer, godtar du å motta e-poster, samt eventuell henvendelse på telefon fra megler og utbygger om boligprosjektet.

Vilkår for bruk av tjenesten

 

Dette dokumentet beskriver FINN.no AS' betingelser for å formidle din kontaktinformasjon for å settes på interessentlisten til valgt eiendomsmegler og utbygger. For å kunne kontakte deg med prospekt og annen informasjon utleverer FINN opplysninger som du har fylt ut i det elektroniske skjemaet. Nedenfor beskrives viktig informasjon om FINN.no AS’ og behandling av personopplysninger, herunder din uttrykkelige forespørsel om at vi skal formidle dine personopplysninger. Du er selv ansvarlig for at informasjonen du oppgir i tilbudsforespørselen er korrekt. Hvis du oppdager feil må du gi beskjed om dette til gjeldende megler og utbygger.

Overleveringen av dine personopplysninger til megler gjøres på bakgrunn av GDPRs artikkel 6, pkt 1 (b): oppfyllelse av avtale. Avtalen er i denne sammenheng overenskomsten mellom deg og oss om at vi skal oversende dine data. Oversendelsen utgjør vår oppfyllelse av denne avtalen.

 

1. AKSEPT TIL BEHANDLING OG FORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å akseptere vilkårene for denne tjenesten ber du om at FINN.no AS behandler og videreformidler din kontaktinformasjon til Kommer For Salg/Enkeltenhet/Prosjekter til salgs-annonsens megler/utbygger. Megler og utbygger blir selvstendig behandlingsansvarlige for personinformasjonen de mottar. 

 

2. VIKTIG INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Schibsted Norge AS er behandingsansvarlig (GDPR art. 4(7)) for de personopplysningene som behandles av FINN.no i forbindelse med våre tjenester. Registrering av personopplysninger på FINN.no er frivillig, og du kan fritt avbryte registreringen. For nærmere informasjon om behandlingen av personopplysninger og dine rettigheter vises det til personvernerklæringen til Schibsted Norge AS.

Godkjenning av registrering og utlevering av kontaktopplysninger gjøres kun på anmodning fra deg for at FINN.no skal videreformidle ditt ønske om å settes på interessentlisten. FINN.no og Schibsted er ikke part i den videre behandlingen av dine personopplysninger hos annonsøren. Se annonsørens personvernerklæring på deres egne nettsider for detaljer om den videre behandlingen, og hvordan de sikrer at dine rettigheter ivaretas.

 

3. ANSVARSFRASKRIVELSE

FINN.no har ansvaret for tjenesten slik den fremkommer på våre nettsider, og vil formidle din kontaktinformasjon til annonsens megler og utbygger for videre oppfølging hvis du ber om dette i tjenesten. FINN.no fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som du påføres som følge av mislighold fra FINN.nos side, med mindre misligholdet er en følge av grov uaktsomhet eller forsett fra ansatte hos FINN.no. FINN.nos eventuelle erstatningsansvar er begrenset til det direkte økonomiske tap du påføres. Ethvert tap som direkte eller indirekte følger av at avtale med tredjepart bortfaller skal regnes som indirekte tap.

 

4. TILLATELSE TIL ELEKTRONISK ELLER TELEFONISK KONTAKT

FINN.no AS gis tillatelse til å kontakte deg for å få tilbakemelding på hvordan tjenesten har fungert slik at FINN.no kan forbedre sine tjenester

 

Dersom du har spørsmål kontakt vårt hjelpesenter.


Var denne artikkelen nyttig?
110 av 134 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.