Svindel mot annonsører på FINN Motor med kontakt via SMS og bruk av falsk Swiftcourt-løsning