Svindel mot annonsører på FINN Motor med kontakt via SMS og bruk av falsk Swiftcourt-løsning

Vi har den siste tiden sett en svindel rettet mot annonsører på FINN. Hensikten med svindelen er å få deg som annonsør til å tro at det er betalt inn penger for gjenstanden du selger og kostnader til frakt. Svindlerne vil deretter overtale deg til å betale pengene for frakt direkte til et fraktselskap, og det er da man eventuelt vil tape penger, da man aldri har mottatt disse pengene. Svindelen kan også fortsette med krav om å betale moms, skatt, fortolling, etc dersom man først har betalt for frakt.

Denne formen for svindel kan inneholde flere av elementene beskrevet nedenfor, men må ikke inneholde alt. Svindlerne vil også variere til forskjellige personer, så det er ikke sikkert det vil være ordrett det samme som i eksemplene nedenfor.

SMS fra utenlandsk nummer

Det første som skjer er at man som annonsør mottar SMS fra en "interessent" som ønsker at du tar kontakt på mail, vanligvis fra et utenlandsk nummer

De tar kontakt på SMS og ber om at dialogen skal tas på e-post for å unngå FINN sine sikkerhetssystemer.

Eksempel 1 på SMS fra utenlandsk nummer:

mceclip1.png

Eksempel 2 på SMS fra utenlandsk nummer:

SMS_fra_utenlandsk_nummer.jpg

Dialog på e-post

Dersom man svarer på SMS'en og oppgir e-post adressen sin, vil man få svar. Her kan teksten variere, men målet er å overbevise deg om at interessenten vil ha det som selges selv om man ikke får kommet og tittet på varen. 

Eksempel 1 på svar på e-post:

Eksempel 2 på svar på e-post:

mceclip3.png

Videre dialog på e-post:

Mail_med_tilslag_p__bil.jpg


Falsk kvittering fra "Swiftcourt" om betaling

mceclip0.png

 

Vær OBS dersom du mottar en henvendelse på SMS fra et utenlandsk nummer og/eller en person du ikke har gjort noen avtale med/vært i kontakt i forkant. Svindlerne ønsker å overbevise deg om at de vil kjøpe gjenstanden du annonserer, og deretter prøver de å overbevise deg om at de har overført penger for både gjenstanden du selger og frakt via Swiftcourt / FINN Tryggbetaling (eller lignende "trygg" betalingsløsning). Dette er falske kvitteringer, det er aldri betalt inn penger. Deretter vil svindlerne prøve å overbevise deg om at du må betale inn pengene for frakt til "fraktselskapet", og videre i prosessen vil det kunne komme diverse krav om å betale moms, skatt, tollgebyrer, osv.

Alle automatiske e-poster fra Swiftcourt er sendt fra info@swiftcourt.com eller info@swiftcourt.se

Digital kjøpekontrakt fra Swiftcourt

Svindlerne bruker også digital kjøpekontrakt som et element for å oppnå tillit. Som ett ledd i svindelen kan man derfor få en SMS fra Swiftcourt. Klikker man seg inn på linken i SMSen blir man bedt om å fylle ut informasjon som trengs for å opprette den digitale kjøpekontrakten. Deretter blir man bedt om å sende den utfylte kontrakten til en epostadresse. 

Eksempel på SMS fra Swiftcourt:

SMS_fra_Swiftcourt.jpg

Swiftcourt leverer en tjeneste for FINN med opprettelse av digital kjøpekontrakt og betalingsløsning, men vi ser at svindlere i enkelte tilfeller benytter seg av dette som et ledd i et svindelforsøk. Det er viktig å presisere at SMS'en fra Swiftcourt er reell, og kjøpekontrakten er reell (i motsetning til kvitteringen på innbetalte penger som nevn ovenfor), men svindlerne bruker dette som et ledd i å overtale annonsører til å tro man har en avtale. Så dersom man mottar en slik SMS fra Swiftcourt etter stegene som beskrevet ovenfor, er det grunn til å ta kontakt med FINN eller Swiftcourt for å verifisere om dette er ekte eller ei.

Har du mottatt en slik SMS er det fint om du kan sende den til oss, og har du fylt ut informasjon etter å ha klikket på linken ber vi deg kontakte sikkerhet@finn.no 

Hvis du har fylt ut en kjøpekontrakt anbefaler vi at du kontakter Swiftcourt så snart som mulig slik at de kan blokkere svindleren. Dette betyr at svindleren ikke lenger kan få tilgang til personopplysninger du har oppgitt i kontrakten, og hindrer også svindleren i å opprette nye kontrakter og lure andre. Dersom du velger å anmelde saken til politiet, kan Swiftcourt i noen tilfeller hjelpe politiet med teknisk informasjon for å spore opp svindleren.
Kontakt Swiftcourt via deres live chat på deres nettside eller ved å sende en e-post til support@swiftcourt.com

Du kan også lese artikkelen på Swiftcourt sine hjemmesider

Til informasjon benytter svindlerne reelle navn på personer bosatt i Norge. Noen personer som har fått navnet sitt misbrukt i denne type svindel har blitt utsatt for trusler, men har ikke noe med saken å gjøre.

FINN oppfordrer deg som skal selge bil til selv å starte prosessen med digital kjøpekontrakt, ikke la kjøperen starte denne prosessen.


Var denne artikkelen nyttig?
100 av 115 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.