Fakturaadresser

For at det skal bli en god fakturaflyt er det viktig at fakturaen sendes til riktig selskap. Fakturaen må være i PDF-format og kun èn faktura per e-post.


Dette er vår fakturaadresse:
FINN.no AS 

Postboks 1511
7435 Trondheim
(org. nr: 981 159 772)
E-post: invoice.1511@kollektor.no

Faktura skal merkes med NAVN til bestiller/mottaker.


Var denne artikkelen nyttig?
11 av 69 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.