FINN tillater ikke salg av produkter som forbindes med Korona-viruset