Krav til brukthandelbevilling

Vi har mange brukere som er ivrig på FINN.no, og det er bra!

Privatannonsering er kun for privatpersoner. Om selger er en bedrift eller ikke, er viktig informasjon for våre brukere. Det er andre lover og regler som gjelder ved kjøp fra bedrifter enn fra privatpersoner (kjøpsloven). Til informasjon gjør vi oppmerksom på at dersom man driver næring ved salg av brukte og kasserte ting, så skal man ha tillatelse fra politiet.

Du må annonsere via bedriftsløsningen hvis du er en forhandler/bedrift, eller fremstår som en forhandler/bedrift for våre brukere eller for oss. For å avgjøre om du fremstår som en forhandler/bedrift vurderer vi deg blant annet etter disse punktene:
Du selger flere relativt like varer over en periode.
Du driver næring ved salg av brukte og kasserte ting
Du henviser til en fysisk butikk, åpningstider, pris-info eller lignende.
Du driver eget aksjeselskap eller enkeltpersonforetak som opererer innenfor de varegruppene du selger på FINN.no
Spørsmålet om det regnes som næring eller ei avgjøres av politiet. FINN.no vil ved tvilstilfeller sende informasjon til politiet slik at de kan avgjøre om det regnes som næringsvirksomhet.

I følge lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova) er det krav til at et firma må ha brukthandelbevilling for å kunne selge brukte og kasserte ting. FINN.no krever at firmaer som skal selge kjøretøy via markedsplassen kan fremvise slik bevilling på forespørsel. Du kan få mer informasjon om brukthandelbevilling ved å ta kontakt med ditt lokale politi, telefon 02800.

Takk for hjelpen, det er viktig for våre brukere å vite om de handler med en privatperson eller en profesjonell motpart (forhandler/bedrift).


For å bli bedriftskunde på FINN.no Motor kan du ta kontakt på ny-motor@finn.no

 

Hvem trenger Brukthandelbevilling?

Den som vil drive handelsvirksomhet med og oppkjøp med sikte på salg av brukte og kasserte ting, inkludert brukte kunstgjenstander og antikviteter, trenger bevilling fra politiet alle steder der virksomheten blir drevet, både på innkjøps- og salgssted, jf. brukthandellova § 2 første ledd.

Reglene gjelder også for utenlandske foretak som driver handel i næringsvirksomhet i Norge, jf. brukthandelforskriften § 1 første ledd.

De som vil drive brukthandelvirksomhet må sende søknad til sitt lokale politidistrikt.

Hvis handelen skal foregå over flere distrikter så vil politidistriktene varsle og be om uttalelser fra hverandre.

 

Med "Handel" så menes det både salg og innkjøp/oppkjøp i salgsøyemed, uavhengig av om det handles med forbrukere eller næringsdrivende. Handelen kan foregå fra fast utsalgssted, via postordre, ved auksjon eller over internett.

 

Det er bare handelsvirksomhet i "næring" som krever bevilling, jf. brukthandellova § 1 andre ledd, jf. brukthandelforskriften § 1 første ledd. Hvorvidt vilkåret om at handelen må drives i næring er oppfylt beror på en konkret, skjønnsmessig vurdering.  Politiet opplever at mange privatpersoner oppgir "hobby" som årsak til omfattende kjøp og salg av varer på blant annet FINN.no.

Skille mellom "hobby" og næring kan i noen tilfeller avgjøres ved å kontakte lokalt skattekontor eller politikontor og få en skriftlig vurdering basert på hvordan en faktisk driver eller har tenkt å drive.

 

Momenter i næringsbegrepet:

-           Det fremgår av forarbeidene til brukthandellova at beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven spiller inn i vurderingen av om det er snakk om handel "i næring". 

Denne er for tiden på  kr. 50 000,- i omsetning ( NB) i løpet av en periode på tolv måneder.

-           Virksomheten må objektivt sett være egnet til å gi overskudd i nær (overskuelig) fremtid. Det betyr at det må være en rimelig mulighet for at omsetningsoppgaven viser netto betalbar merverdiavgift.

-           Handelen må ha et visst omfang og varighet. Omfang kan både være antall objekter men også verdi. (eks en dyr klokke eller bil flere ganger i året)

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-12-22-105

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-22-1379

Selve loven (7 paragrafer) og tilhørende forskrift (19 paragrafer) gir en helhetlig forståelse og anbefales å lese.

 

Du kan søke brukthandelbevilling her:

https://www.politiet.no/tjenester/brukthandel/

 

Unntak fra kravet til brukthandelbevilling

Bedrifter som skal selge gjenstander i sin eie, for eksempel salg av biler eid av et firma som ikke driver med salg av biler, kommer ikke innunder kravet til brukthandelbevilling


Var denne artikkelen nyttig?
17 av 24 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.