Vi har oppdaget at informasjonen på FINN.no om vårt hotell er utdatert. Hvordan kan vi få oppdatert dette?

 

FINN sin hotelltjeneste er bygget på data fra Hotelscombined, og det er de som leverer oss beskrivelse av hotellet, fasiliteter, bilder og priser fra ulike leverandører. For å oppdatere og forbedre dette innholdet, må dere ta direkte kontakt med Hotelscombined. Se mer informasjon og riktig kontaktpunkt her:

https://www.finn.no/reise/hotell/hotelier/ 

 

Hotelscombined har flere andre partnere og egne løsninger som benytter det samme innholdet. Derfor vil det være til stor fordel for dere om dette innholdet blir mest mulig korrekt på tvers av alle kanaler - også utenfor Norges grenser.

 

 

 

We have discovered that the information on FINN.no about our hotel is outdated. How can we update this?

 

FINN's hotel service is based on data from Hotelscombined, and they are the ones who provide us with a description of the hotel, facilities, photos and prices from various providers. To update and improve this content, you must contact Hotelscombined directly. See more information and the correct contact point here:

https://www.finn.no/reise/hotell/hotelier/

Hotelscombined has several other partners and its own solutions that use the same content. Therefore, it will be to your great advantage if this content is as accurate as possible across all channels - also outside Norway's borders.


Var denne artikkelen nyttig?
1 av 5 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.