I slutten av april lanserer FINN en utvidet og forbedret versjon av utleietjenesten vår for feriehjem og hytter.
Du kan lese mer om den nye tjenesten her.

Hotellinformasjon og -tilbud

Innhold:

  • Kort om FINNs hotelltjeneste
  • Endring av hotellinformasjon
  • Muligheter for å få egne tilbud vist i tjenesten

 

Kort om FINNs hotelltjeneste

FINNs hotelltjeneste er en sammenligningstjeneste (metasøk) der brukerne kan søke etter og sammenligne hotell og -tilbud på tvers av leverandører. Tjenesten er utviklet av FINN og tar utgangspunkt i data som vi mottar fra vår samarbeidspartner, Hotelscombined. All informasjon om hotellene, som beskrivelser, bilder, fasiliteter m.m., blir levert av Hotelscombined. Denne informasjonen er sammenstilt basert på data som Hotelscombined får fra ulike kilder og hotellnettsteder som Hotels.com, Booking.com, Expedia m.fl.

 

Endring av hotellinformasjon

Dere kan enkelt se hvordan deres eget hotell blir presentert i hotelltjenesten (finn.no/reise/hotell) ved å gjøre et søk. En god presentasjon med korrekt innhold betyr at våre brukerne har større sannsynlighet for å velge deres hotell når de søker etter et hotell tilpasset sine behov. 

 

Dersom dere oppdager at noe av informasjonen er utdatert eller misvisende, eller av annen grunn ønsker å justere innholdet slik at hotellet deres får en best mulig presentasjon, har dere selvsagt mulighet til å endre dette. Det kan dere ganske enkelt gjøre ved å kontakte Hotelscombined direkte. Her finner dere mer informasjon om dette og hvordan dere går frem: https://www.finn.no/reise/hotell/hotelier/ 

 

Hotelscombined har også et eget hotellsøk og flere andre partnere som benytter samme innhold som FINN. Derfor vil det være en fordel for dere at innholdet blir oppdatert i Hotelscombined sine systemer, slik at dette blir mest mulig korrekt på tvers av alle kanaler - også utenfor Norges grenser.

 

Muligheter for å få egne tilbud vist i tjenesten

Ønsker dere å få presentert deres egne tilbud i FINNs tjeneste? Dette vil kunne gi dere flere bestillinger direkte fremfor at disse går via andre tilbydere som distribuerer og selger deres rom. Et godt samarbeid med lokale hotell og -kjeder har stått helt sentralt i utviklingen av hotellsøket. FINN gir hotellenes egne tilbud den beste synligheten og bidrar dermed til at flest mulig leads og bestillinger går direkte til hotellene. Dette forutsetter selvsagt at hotellets egne tilbud er konkurransedyktige og oppleves attraktive for forbrukerne.

 

For at deres tilbud skal kunne integreres og vises er det noen betingelser som må oppfylles. Det er en forutsetning at deres hotell eller overnattingssted allerede finnes i FINN sin hotelltjeneste (https://www.finn.no/reise/hotell/). Normalt vil dette kriteriet være oppfylt om dere har avtale med og distribuerer deres tilbud via hotellnettsteder som Hotels.com, Booking.com, Expedia m.fl. i dag. 

 

I tillegg krever en integrasjon av tilbud at dere benytter et system som FINN støtter og allerede er integrert mot. Per nå har vi velfungerende integrasjoner med Kayak og VisBook. VisBook leverer PMS-system og bookingløsning til en lang rekke reiselivsbedrifter i Norge og Norden. Om dere allerede er kunde av VisBook, kan deres tilbud bli tilgjengelige i FINNs hotellsøk nokså raskt. Ta kontakt med deres kontakt i VisBook, så vil de hjelpe dere videre.

 

Om dere ikke benytter VisBook i dag og likevel er interessert i denne muligheten, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med dem og høre hva de kan tilby. Her finner dere mer informasjon og kontaktskjema: https://visbook.com/no/kontakt/  

 


Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.