Spesifikke regler for FINN motor - endret 20.08.21