Spesifikke regler for FINN motor - gammel versjon (endret 20.08.21)