Spesifikke regler for FINN torget - endret 20.08.21