Spesifikke regler for FINN torget - gammel versjon (endret 20.08.21)