Generelle vilkår for partnerkunder - gammel versjon (endret 20.08.21)