Spesifikke regler for FINN jobb - gammel versjon (endret 20.08.21)