Svindelforsøk ved utsendelse av falsk mail om ventende eiendommer - 25.08.21