Spesifikke regler for fiks, ferdig frakt og betaling