Bilder på FINN - dette bør du være obs på før du legger ut annonsen din

Dette sier annonsereglene våre om brukergenerert innhold:

I FINNs annonseregler står det følgende under punkt 3 om brukergenerert innhold (som gjelder feks. bilder, video og tekst) :

3. Brukergenerert innhold
Med brukergenerert innhold menes alt innhold du som bruker av FINNs kanaler skaper og/eller legger ut i FINNs kanaler som for eksempel bilder, filmer, musikk, annonsetekster og andre tekster, grafiske fremstillinger, logoer eller lignende (“Brukergenerert innhold”).

Du garanterer at du har de nødvendige rettighetene til det brukergenererte innholdet, enten fordi du er opphavsmann, eller fordi opphavsmannen har gitt deg tillatelse til å bruke det brukergenererte innholdet i FINNs kanaler. Dette betyr at du garanterer at Brukergenerert innhold ikke inneholder immaterielt beskyttet materiale som du ikke er autorisert til å bruke. 

Du garanterer videre for at du har sørget for at personene som kan identifiseres i det Brukergenererte innholdet (for eksempel ved et bilde, en film eller bare ved et navn) er klar over at det skal brukes i FINNs kanaler og at personene har akseptert dette. Vi oppfordrer til å vise varsomhet ved bruk av bilder med barn i annonsene. Vi ønsker ikke at barn skal kunne identifiseres på bakgrunn av bilder eller andre opplysninger.

Ved påstand om rettighetskrenkelser i brukergenerert innhold krever FINN som et utgangspunkt en rettsavgjørelse som stadfester rettighetsbrudd før annonsen stanses.

Ved å legge ut Brukergenerert innhold i FINNs kanaler, for eksempel ved å plassere en annonse, gir du FINN en ubegrenset rett til fritt å disponere det Brukergenererte innholdet og øvrig informasjon som kontakten med FINN genererer (“Informasjonen”), for eksempel ved å behandle, formattilpasse, lagre eller kopiere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten, uavhengig av mediekanal. Du gir også FINN rett til å overføre disse rettighetene til potensielle partnere. FINN kan også bruke det Brukergenererte innholdet i markedsføringsøyemed. FINN beholder disse rettighetene selv etter at en annonse er slettet.Hva betyr dette?

 

 1. Du må ha rettigheter til alt det brukergenererte innholdet (bilder, video osv) du legger ut på FINN - enten fordi du er opphavsmann, eller fordi opphavsmannen har gitt deg tillatelse til å bruke det på FINN.

  Eksempel:
  Lov å bruke på FINN: Bilder du selv har tatt.

  Ikke lov å bruke på FINN: Bilder tatt av noen andre, og som du bruker uten å ha fått godkjennelse.

 2. Dersom du bruker bilder eller video av andre personer i din FINN-annonse, og disse personene kan identifiseres via bildet eller videoen, så skal dette være godkjent av personen du bruker bildet av.
   
 3. Bilder eller videoer av barn: Her ønsker vi at man skal vise særlig varsomhet. Det er viktig å være klar over at bilder publisert på FINN vil kunne kopieres og lastes ned, og det er umulig å garantere at bildene slettes permanent fra internett, selv om annonsen avpubliseres eller fjernes.

  Dersom man likevel ønsker å bruke bilder av barn i annonsen, skal man følge retningslinjene til Datatilsynet og FNs barnekonvensjon med tanke på barns rettigheter i forbindelse med fotografering og bildedeling.

  Barn skal ikke kunne identifiseres på bakgrunn av bilder eller andre opplysninger i annonser på FINN.

 4. Ved å legge ut Brukergenerert innhold - for eksempel bilder eller video, i FINNs kanaler (som i en annonse) gir du FINN ubegrenset rett til å disponere dette innholdet. Kort forklart betyr det at alt av bilder, videoer etc. som du legger ut på FINN, kan brukes fritt av FINN, også i markedsføring og på sosiale medier.

Hva kan brudd på reglene medføre?
Ved rettighetskrenkelser i brukergenerert innhold, vil annonsen kunne stanses og man risikerer utestengelse fra FINN. 

 


Var denne artikkelen nyttig?
10 av 21 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.