Generelle vilkår for bedriftskunder - gammel versjon (endret 28.10.21)