Spesifikke regler for FINN torget - gammel versjon (endret 29.06.22)