Spesifikke regler for FINN torget - gammel versjon (endret 10.08.22)