Spesifikke regler for FINN torget - gammel versjon (endret 25.08.22)