Spesifikke regler for FINN motor - gammel versjon (endret 25.08.22)