Svindel mot annonsører av bil - parkeringssvindel - november 2022